Ðức Thánh Cha giới hạn

nhiệm kỳ niên trưởng Hồng y đoàn là 5 năm

 

Ðức Thánh Cha giới hạn nhiệm kỳ niên trưởng Hồng y đoàn là 5 năm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 22-12-2019) - Trong Tự Sắc công bố ngày 21 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ấn định nhiệm kỳ của Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn là 5 năm, có thể tái cử, thay vì mãn đời như hiện nay.

Ðức Thánh Cha công bố quyết định trên đây, nhân dịp Ðức Hồng y Angelo Sodano, 92 tuổi, xin từ nhiệm chức vụ niên trưởng Hồng y đoàn sau gần 15 năm. Sự thay đổi này cũng có lý do nữa, đó là số Hồng y gia tăng, đòi nhiều công việc hơn từ phía vị niên trưởng Hồng y đoàn.

Trong diễn văn khi tiếp Hồng y đoàn và giáo triều sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã nhiệt liệt cám ơn Ðức Hồng y Sodano vì sự phục vụ lâu dài trong những năm qua và Ðức Thánh Cha nói: "Giờ đây các Hồng y đẳng Giám mục có nhiệm vụ bầu vị Niên trưởng mới, có thể dành trọn thời gian cho công việc quan trọng này".

Trong Tự Sắc, Ðức Thánh Cha nhắc lại quyết định của ngài ngày 26 tháng 6 năm 2018, nới rộng con số các Hồng y thuộc đẳng Giám mục, với một số Hồng y đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh và coi các vị này tương đương trong mọi sự với các Hồng y có hiệu tòa là một giáo phận phụ cận Roma và các Hồng y Thượng Phụ Công Giáo Ðông Phương.

Theo qui luật hiện nay, vị niên trưởng và phó niên trưởng Hồng y đoàn do các Giám mục thuộc đẳng Giám mục bầu lên (GL 350,1 và 352,2-3). Từ nay, Ðức Thánh Cha quyết định nhiệm kỳ của vị Hồng y niên trưởng là 5 năm và tiếp tục do các Hồng y đẳng Giám mục bầu lên theo thể thức luật định. Sau khi mãn nhiệm, vị ấy có thể mang danh hiệu là Nguyên Niên Trưởng Hồng y đoàn.

(SS. Vat 21-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page