Ðức Thánh Cha ban hành Tự sắc

liên quan đến Niên trưởng Hồng y đoàn

 

Ðức Thánh Cha ban hành Tự sắc liên quan đến Niên trưởng Hồng y đoàn.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 21-12-2019) - Sáng thứ bảy 21 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Niên trưởng Hồng y đoàn vì tuổi tác của Ðức Hồng y Angelo Sodano. Ðồng thời ngài cũng ban hành Tự sắc với những hướng dẫn mới về vai trò của Niên trưởng Hồng y đoàn.

Theo Tự sắc mới, nhiệm kỳ của Niên trưởng Hồng y đoàn kéo dài 5 năm, và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Và vào cuối nhiệm kỳ, vị cựu Niên trưởng sẽ nhận tước hiệu "Nguyên Niên trưởng Hồng y đoàn".

Quyết định của Ðức Thánh Cha được công bố sau buổi gặp gỡ truyền thống trao đổi lời chúc Giáng sinh với các thành viên của giáo triều Roma. Trong buổi gặp gỡ này, Ðức Hồng y Angelo Sodano đã chúc mừng Ðức Thánh Cha.

Ðức Hồng y Sodano người Ý, năm nay 92 tuổi, làm Giám mục và Sứ thần Tòa Thánh từ năm 1978, Quốc vụ khanh Tòa Thánh từ năm 1990 đến 2005 và sau đó kế vị Ðức Hồng y Joseph Ratzinger - Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI - làm niên trưởng Hồng y đoàn, theo quy tắc về các Hồng y đẳng Giám mục.

Ngày 26 tháng 06 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tăng số thành viên của Hồng y đẳng Giám mục. Trước đó chỉ có các Hồng y của các giáo phận phụ cận Roma và các Hồng y Thượng phụ Ðông phương. Theo thay đổi này, số Hồng y đẳng Giám mục bao gồm cả Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh; Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương; Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám muc; và Ðức Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ truyền giáo khi đó.

Trong Tự sắc mới, Ðức Thánh Cha viết: "Tuy nhiên, bây giờ, khi chấp nhận đơn từ chức của Ðức Hồng y Sodano, người tôi cám ơn chân thành vì sự phục vụ nhiệt thành đối với Hồng y đoàn trong gần 15 năm sứ vụ của mình, và cũng vì thực tế là với sự gia tăng số lượng Hồng y, những cam kết lớn hơn trở nên nặng nề đối với vị Niên trưởng Hồng y đoàn, và đối với tôi, có vẻ phù hợp là từ bây giờ, Niên trưởng Hồng y đoàn, người sẽ tiếp tục được chọn trong số các Hồng y đẳng Giám mục theo cách đã được thiết lập bởi khoản giáo luật số 352 triệt 2 của Bộ Giáo luật, sẽ giữ chức vụ năm năm, có thể được gia hạn nếu cần thiết, và khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ngài có thể đảm nhận chức danh "nguyên Niên Trưởng Hồng y đoàn".

Niên Trưởng Hồng y đoàn sẽ chủ tọa Hồng y đoàn nhưng không có quyền điều hành trên các Hồng y khác, là người "người đứng đầu trong những người ngang hàng nhau".

Cho đến nay, chức Niên trưởng Hồng y không có thời hạn. Niên trưởng Hồng y đoàn triệu tập mật nghị trong trường hợp Sede vacante (trống Tòa - trong thời gian không có Giáo hoàng) và chủ trì mật nghị nếu ngài dưới 80 tuổi.

Trong mật nghị cuối cùng hồi tháng 03 năm 2013, Ðức Hồng y Sodano đã trên 80 tuổi, ngài chủ trì các phiên họp chung của các Hồng y nhưng không là thành viên của mật nghị trong nhà nguyện Sixtine. Phó Niên trưởng Hồng y đoàn là Ðức Hồng y Giovanni Battitsta Re đã thay thế ngài chủ trì mật nghị. (REI 21/12/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page