Cuộc họp báo cuối cùng

tại Thượng Hội Ðồng Amazon

 

Cuộc họp báo cuối cùng tại Thượng Hội Ðồng Amazon: niềm hy vọng phát xuất từ việc lắng nghe, suy tư và cầu nguyện.

Vũ Văn An

Vatican (VietCatholic News 26-10-2019) - Theo Vatican News, sau việc thông qua Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon, các nhà báo đã được nghe Ðức Hồng Y Michael Czerny, Dòng Tên, và Ðức Cha David De Aguirre Guinea, Dòng Ða Minh, nói chuyện tại Phòng Báo Chí của Tòa Thánh.

Các chi tiết của tài liệu cuối cùng đã nổi bật trong cuộc họp báo cuối cùng của Thượng Hội Ðồng tại Phòng Báo chí Tòa Thánh vào tối thứ Bảy. Hai vị khách trên bàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo và chia sẻ những hiểu biết của riêng các ngài về các chủ đề chính đã xuất hiện.

Ðức Giám Mục David Martìnez De Aguirre Guinea, Dòng Ða Minh

Ðức Giám Mục David Martìnez De Aguirre Guinea là Giám mục Ðại diện Tông tòa của Puerto Maldonado ở Peru. Ngài cho biết một trong các chủ đề mạnh mẽ nhất được Thượng hội đồng đề nghị là hội nhập văn hóa, làm thế nào làm cho các nền văn hóa địa phương hài hòa với Giáo Hội. Ngài cũng nói, điều quan trọng là để người bản địa dành quyền làm người chủ đạo của họ. Ngài nói, tài liệu cuối cùng phản ảnh các quan tâm của các Giám Mục địa phương đối với lãnh thổ của họ, nhưng Giáo Hội vốn liên minh với nhân dân Vùng Amazon trong việc bảo vệ đất đai và cuộc sống của họ.

Ðức Giám Mục mô tả một trong cách hình ảnh mạnh mẽ nhất của Thượng Hội Ðồng là hình ảnh Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đích thân tương tác với những người bản địa có mặt. Ngài nói ngài trở về Amazon lòng đầy hy vọng và được khích lệ.

Ðức Hồng Y Michael Czerny, Dòng Tên

Ðức Hồng Y Michael Czerny, Dòng Tên, là Phó Tổng thư ký của Bộ Cổ vũ Sự Phát triển Con người Toàn diện. Ngài bắt đầu bằng cách lặp lại lời lẽ của Ðức Giáo Hoàng khi cảm ơn các phương tiện truyền thông đã giúp Thượng hội đồng tiếp cận với người ta. Ðức Hồng Y Czerny cảm ơn các nhà báo vì "năng lực, sự quan tâm và cố gắng" của họ trong việc giúp Thượng hội đồng lên tiếng và được lắng nghe.

Ðề cập đến tài liệu cuối cùng, Ðức Hồng Y tập chú vào hạn từ "hoán cải"; ngài nói rằng nó tương ứng với tiêu đề của chính Thượng hội đồng: "Những nẻo đường mới cho Giáo hội và nền Sinh thái toàn diện". Ðức Hồng Y Czerny nói, không có hoán cải, không có các nẻo đường mới. Chúng ta chỉ lặp lại những gì chúng ta đã làm trước đây, "nhưng không có thay đổi thực sự".

Ngài nói, khi thế giới chứng kiến Amazon bùng cháy, mọi người nhận ra chúng ta phải thay đổi. Ngài nói thêm, những nẻo đường mới diễn ra khi có những đường lối mới để đối đầu với các vấn đề cũ, qua thay đổi và "hoán cải".

Bốn "hoán cải"

Hoán cải đầu tiên là hoán cải mục vụ: nghĩa là cách Giáo hội hành động với người ta. Ðức Hồng Y Czerny nói, Giáo hội luôn cố gắng làm tốt hơn, nhưng các điều kiện đang thay đổi nên chúng ta không thể tiếp tục làm sự việc theo cách chúng ta từng làm trước đây.

Hoán cải thứ hai là hoán cải văn hóa. Ðức Hồng Y nói, "các khác biệt cần được chấp nhận và tôn trọng", và Giáo hội phải học cách tôn trọng một cách liên văn hóa. Ngài nói, sự chia rẽ và căng thẳng đang trở nên tồi tệ hơn.

Thứ ba là hoán cải sinh thái. Ðức Hồng Y Czerny nói, "sinh thái" có thể có tính thời trang, nhưng chúng ta chưa nắm vững tính nghiêm trọng của tình hình. Ngài nói, cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay quá sâu xa, "nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ không giành được nó".

Ðức Hồng Y Czerny đã mô tả sự hoán cải thứ tư trong hạn từ "đồng nghị [Synodal]": một điều giúp chúng ta học cách làm Giáo hội tốt hơn, làm thế nào để cùng nhau tiến lên và làm thế nào để lôi kéo mọi người vào phong trào đó. Ngài nói các hình thức dân chủ đã làm chúng ta thất bại trong việc tìm cách tiến lên. Thay vào đó, Thượng Hội Ðồng đặt căn bản trên việc "lắng nghe, suy tư và cầu nguyện". Giáo hội hy vọng mô hình này cũng có thể hỗ trợ các mô hình khác.

Các câu hỏi

Các câu hỏi của các nhà báo bao trùm nhiều chủ đề liên quan đến tài liệu cuối cùng của Thượng Hội Ðồng, từ các nữ phó tế, đến các tội lỗi sinh thái và câu hỏi điều gì đang xảy ra lúc này. Liên quan đến điều sau cùng vừa nói, Ðức cha David Guinea nhấn mạnh công việc quan trọng đã được thực hiện lúc chuẩn bị Thượng hội đồng. Ngài gọi nó là "một diễn trình không thể bị chặn lại", nhưng nói rằng điều quan trọng là phải xây dựng các mạng lưới để cùng nhau đối đầu với các vấn đề của Vùng Amazon.

Phụ nữ trong Giáo Hội

Vai trò của phụ nữ và vấn đề nữ phó tế đã được nêu ra nhiều lần. Ðức Hồng Y Czerny đã trả lời với một suy tư về điều Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trước đó trong bài phát biểu kết thúc của ngài: tức là, người ta có xu hướng nghĩ về phụ nữ trong Giáo hội theo "các chức năng", những gì họ có thể hoặc không thể làm. Ðức Hồng Y nói, chúng ta không được giản lược ơn gọi và sự đóng góp của phụ nữ trong Giáo Hội vào các chức năng mà thôi.

Các nữ phó tế

Khi nói đến vấn đề các nữ phó tế, Ðức Hồng Y Czerny minh xác Giáo hội vốn tôn trọng "các bình diện khác nhau về thẩm quyền": có những vấn đề được quyết định ở bình diện giáo xứ, những vấn đề khác ở bình diện giáo phận, một số khác với hội đồng giám mục. Ðức Hồng Y nói, vấn đề nữ phó tế "không nằm trong phạm vi của Thượng hội đồng Amazon". Nó phải được suy nghĩ ở một bình diện khác.

Các tội lỗi sinh thái

Câu hỏi về "các tội lỗi sinh thái" được đề cập trong Ðoạn 82 của tài liệu cuối cùng của Thượng Hội Ðồng. Ðức Giám Mục David Guinea nhấn mạnh nghĩa vụ của chúng ta đối với "việc lắng nghe tiếng kêu của trái đất". Ngài nói về việc các nhà truyền giáo ở Vùng Amazon phải đối đầu với các tác động của việc khai thác, ô nhiễm độc hại và gây nhiễm.

Ðức Hồng Y Czerny nói thêm, đề nghị thành lập vọng quan sát xã hội môi trường sẽ giúp người dân trong khu vực hiểu rõ hơn các hiện tượng này và có thể đáp ứng trên cơ sở khu vực.

Ðóng góp của khoa học

Cuối cùng, Ðức Hồng Y Czerny đã trả lời một câu hỏi về sự đóng góp của các nhà khoa học và chuyên gia tại Thượng hội đồng. Ngài nói "Họ đã diễn dịch nỗi đau khổ mà chúng ta đang trải nghiệm và chứng kiến, thành các dữ liệu, giả thuyết và đề nghị". Ngài nói thêm, "các nhà khoa học đã nói về nhu cầu cấp thiết phải giải quyết sự đau khổ của hành tinh chúng ta và giúp chúng ta cảm nhận sự việc đang diễn ra một cách tồi tệ như thế nào". Họ cũng giúp diễn dịch các mối quan tâm của chúng ta thành niềm hy vọng vì có những giải pháp thiết thực và hợp lý trong tầm tay. Ðức Hồng Y nói, đây không phải là chuyện phải kỹ thuật nhiều hơn. Ngài nói, Amazon sẽ phát triển thịnh vượng "nếu cây cứ đứng đó và nước cứ liên tục chảy" và điều này sẽ có nghĩa là hy vọng cho Amazon và cho tất cả chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page