Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon:

cập nhật tuần cuối

 

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon: cập nhật tuần cuối.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 22-10-2019) - Những thông tin cập nhật ngày đầu của tuần cuối Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon.

Ngày đầu của tuần cuối diễn ra Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon, Ðức Hồng Y Claudio Hummes, Tổng Tường trình viên, đã trình bày tại hội trường bản thảo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Văn bản này là tập hợp những thành quả của các cuộc phát biểu và thảo luận trong quá trình làm việc, giờ đây sẽ được chuyển đến các nhóm làm việc nhỏ để bàn luận theo cách thức tập thể.

Trong những ngày cuối cùng của Thượng Hội đồng, chương trình làm việc có những thay đổi. Vào thứ Tư 23 tháng 10 và thứ Năm, 24 tháng 10 năm 2019 sau khi nhận được những phản hồi từ các nhóm nhỏ, Tổng Tường trình viên và thư ký đặc biệt, với sự giúp đỡ của các chuyên gia, sẽ tổng hợp và điều chỉnh trong tài liệu cuối cùng. Bản văn sẽ được xem xét và duyệt lại bởi Ủy ban biên tập, sau đó được đọc công khai tại Phòng họp vào chiều thứ Sáu. Cuối cùng, vào chiều thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019, Ðại hội sẽ bỏ phiếu cho tài liệu chung kết. (CSR_6197_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page