Phiên họp toàn thể thứ hai

của Thượng Hội Ðồng Amazon

 

Phiên họp toàn thể thứ hai của Thượng Hội Ðồng Amazon.

Vũ Văn An

Vatican (VietCatholic News 07-10-2019) - Theo tin Vatican News, chiều thứ Hai 7 tháng 10 năm 2019, Thượng Hội Ðồng Amazon đã tổ chức phiên khoáng đại thứ hai để các nghị phụ thảo luận một số chủ đề chính. Nhân dịp này, các thành viên của Ủy Ban soạn thảo Tài Liệu Sau Cùng và Ủy Ban Thông Tin đã được bầu.

Bốn thành viên được bầu cho Ủy Ban và Ðức Giáo Hoàng sẽ thêm 3 thành viên nữa trong những ngày sắp đến.

Các nghị phụ sau đó đã lần lượt đề cập đến các chủ đề:

Khí hậu

Các ngài suy tư về tầm quan trọng của người trẻ như những người chủ đạo trong cuộc đấu tranh chống lại việc thay đổi khí hậu, lấy nhà tranh đấu trẻ người Thụy Ðiển, Greta Thunberg, làm điển hình.

Các nghị phụ quả quyết rằng khí hậu là thiện ích chung cần được bảo vệ và bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Các ngài đề nghị chúng ta ngưng việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch (fossil fuels), nhất là ở các nước đã kỹ nghệ hóa cao, vốn là những quốc gia gây ô nhiễm hơn cả.

Nước

Một diểm khác được các nghị phụ bàn thảo là cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước dưới đất khỏi bị ô nhiễm hóa chất do việc sản xuất của các công ty đa quốc. Các ngài đặc biệt nhắc đến kỹ nghệ khai mỏ hiện đang tác động lên các dân tộc bản địa. Các ngài cho rằng việc cứu nguồn nước này có thể giúp họ tiếp tục sống còn.

Quyền có nghi lễ riêng

Nói đến các nghi lễ bản địa, các nghị phụ nhắc đến việc Giáo Hội có thái độ khoan dung đối với mọi điều không liên hệ với dị đoan, miễn là nó có thể hoà hợp với tinh thần phụng vụ đích thực.

Các Bí tích

Cuối cùng, các nghị phụ thảo luận một trong các đề nghị trong Tài Liệu Làm Việc liên quan đến việc có sẵn các Bí tích ở những nơi rõ ràng thiếu linh mục.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page