Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

3 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy

cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 3 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 10-09-2019) - Hôm 7 tháng 9 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 Hồng y Chủ tịch thừa ủy cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon.

Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm 2019, về chủ đề: "Miền Amazon: những con đường mới cho Giáo hội và nền sinh thái học toàn diện".

3 Hồng y Chủ tịch Thừa ủy

- Ðức Hồng Y Porras Cardozo, người Venezuela, giám quản Tông tòa của giáo phận Caracas và đồng thời cũng là Tổng Giám mục giáo phận Mérida;

- Ðức Hồng Y Barreto Jimeno, người Peru, Tổng Giám mục Huancayo, phó Chủ tịch Mạng Giáo Hội Liên Amazzonia, gọi tắt là Repam;

- Và Ðức Hồng Y Braz de Aviz, người Braxin, Tổng trưởng Bộ các dòng tu.

Vai trò của Chủ tịch Thừa ủy

Trước khi bắt đầu khai mạc Thượng Hội đồng, Ðức Thánh Cha bổ nhiệm các Chủ tịch Thừa ủy để thay mặt ngài hướng dẫn các công việc.

Theo Quy tắc về Thượng Hội đồng Giám mục được Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI cập nhật vào năm 2006, các Chủ tịch Thừa ủy có nhiệm vụ hướng dẫn các công việc của Thượng Hội đồng, phân công cho một số thành viên các nhiệm vụ đặc biệt để hội nghị có thể thực hiện các công việc cách tốt nhất, ký các văn kiện của hội nghị. Nếu tài liệu được bàn thảo trong Thượng Hội đồng cần được đào sâu thêm, với sự đồng ý của Ðức Thánh Cha, vị Chủ tịch Thừa ủy thành lập một Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu. Các Chủ tịch Thừa ủy thay phiên nhau thi hành nhiệm vụ theo thứ tự được Ðức Thánh Cha chỉ định và nhiệm vụ của họ sẽ chấm dứt khi Thượng Hội đồng kết thúc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page