Ðức Thánh Cha tặng thánh tích thánh Phêrô

cho Ðức Thượng phụ Bartholomêô

 

Ðức Thánh Cha tặng thánh tích thánh Phêrô cho Ðức Thượng phụ Bartholomêô.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 1-07-2019) - Ðức Thánh Cha tặng thánh tích là xương thánh Phêrô lấy lên từ hầm mộ của thánh Phêrô cho Ðức Thượng phụ Bartholomêô.

Hôm 29 tháng 6 năm 2019, nhân dịp Phái đoàn Toà Thượng phụ Constantinople thăm Roma để tham dự Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Ðức Thánh Cha đã tặng một thánh tích của thánh Phêrô cho Ðức Thượng phụ Bartholomêô.

Ðây là thánh tích đã được vị tiền nhiệm Phaolô VI đặt trong một nhà nguyện nhỏ ở Dinh Tông Toà. Thánh tích này là những xương đã được lấy lên từ mộ thánh Phêrô.

Từ 1939, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ðức Pio XII đã cho khai quật hầm mộ bên dưới đền thờ thánh Phêrô. Trong sứ điệp Giáng sinh 1950, Ðức Pio XII đã loan trên radio rằng: "Có thật là đã tìm thấy mộ của thánh Phêrô rồi không? Với câu hỏi đó, kết luận cuối cùng của các công trình làm việc và nghiên cứu cẩn thận đã đưa ra câu trả lời 'khẳng định' hết sức chắc chắn."

Khi nhận được tin, Ðức Thượng Phụ Bartholomêô đã bất ngờ và hết sức vui mừng công bố công khai với các tín hữu trong thánh lễ cử hành kính hai thánh Tông đồ.

Trong lịch sử, các thánh tích của Thánh Phêrô luôn ở Roma và Roma là điểm đến của cuộc hành hương đối với các tín hữu Chính thống. (CSR_3918_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page