Những thách đố

với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

 

Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vatican News 28-05-2019) - Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Ðức Tổng Giám Mục Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.

Khóa họp thường niên

Ðức Tổng Giám Mục Dal Toso đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 5 năm 2019 trong buổi khai mạc khóa họp thường niên của khoảng 116 vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, đang nhóm tại 'Nhà Huynh Ðệ', Fraterna Domus, của dòng Scalabrini ở Sacrofano gần Roma, cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2019. Trong số các tham dự viên có cha Giêronimô Nguyễn Ðình Công, thuộc giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam.

Tường trình hoạt động năm qua

Trong diễn văn khai mạc, Ðức Tổng Giám Mục Dal Toso đã tường trình hoạt động trong năm qua, với 3 khóa hội luận được tổ chức tại nhiều nơi cho các vị giám đốc mới và các nhân viên của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, tiếp đến là việc chuẩn bị cử hành Tháng Truyền Giáo vào tháng 10 năm 2019, qua việc tăng cường các tiếp xúc và gặp gỡ với các Hội Ðồng Giám Mục.

Quan tâm của Ðức Tổng Giám Mục Dal Toso

Ðức Tổng Giám Mục cũng chia sẻ trước Ðại hội một số quan tâm của ngài: trước tiên cần mang lại một nền tảng thần học vững chắc cho các hoạt động truyền giáo của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, tiếp đến là xu hướng giảm sút các ngân khoản để tài trợ các hoạt động truyền giáo, tình trạng nà đòi phải có những phương pháp mới để lạc quyên và tài trợ để có thể tiếp tợc bảo đảm hoạt động của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Các hoạt động truyền giáo sẽ khẩn trương hơn

Sau cùng, hướng về tương lai, Ðức Tổng Giám Mục Dal Toso cho biết chúng ta sẽ tiến vào một thời kỳ truyền giáo khẩn trương hơn với Ðức Thánh Cha Phanxicô, tại các xứ truyền giáo cũng như tại các miền Kitô kỳ cựu.

Trong ngày họp hiện nay, các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo cũng cứu xét việc tài trợ cho các dự án thuộc các xứ truyền giáo, với các ngân khoản đã quyên góp được.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page