Ðại hội thứ 21

của Caritas quốc tế tại Roma

 

Ðại hội thứ 21 của Caritas quốc tế tại Roma.

G. Trần Ðức Anh OP

Roma (Vat. 22-05-2019) - Từ ngày 23 đến 28 tháng 5 năm 2019, Caritas quốc tế sẽ nhóm đại hội lần thứ 21 tại Roma với chủ đề "Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung".

Caritas quốc tế là một liên hiệp qui tụ 165 Caritas quốc gia, hoạt động tại 200 nước trên thế giới và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp sắp tới nhắm mục đích kiểm điểm hoạt động, những thành quả, chính sách, bầu lại ban chấp hành với nhiệm kỳ 4 năm, đồng thời đưa ra những quyết định quan trọng cho những năm tới đây. Vị chủ tịch cho đến nay là Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục giáo phận Manila, Philippines.

Các đề tài khác

Ngoài ra, Ðại hội cũng sẽ bàn đến những vấn đề như di dân, những thảm họa môi trường và những cuộc xung đột xuất phát từ đó. Ðầu khóa họp, lần đầu tiên sẽ có một diễn đàn về phụ nữ và một diễn đàn khác về giới trẻ. Trong những ngày đại hội sẽ có những bài thuyết trình và hội luận về những đề tài như: bảo vệ trẻ em, tăng cường hiệu năng, phát triển dài hạn.

Chiều thứ năm, 23 tháng 5 năm 2019, sẽ có thánh lễ lúc 5 giờ với Ðức Thánh Cha Phanxicô và thứ hai sau đó, 27 tháng 5 năm 2019, các tham dự viên sẽ được ngài tiếp kiến. (KNA 21-5-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page