Ðức Thánh Cha gặp các tân đại sứ

cạnh Toà Thánh không thường trú

 

Ðức Thánh Cha gặp các tân đại sứ cạnh Toà Thánh không thường trú.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 23-05-2019) - Lúc 10g ngày 23 tháng 5 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp một số tân đại sứ cạnh Toà Thánh không thường trú: Thái Lan, Na Uy, New Zealand, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxembourg, Mozambique và Ethiopia.

Trong diễn văn với các đại sứ, Ðức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp tích cực và đa dạng của quốc gia của họ cho lợi ích chung của thế giới. Ðiểm nhấn mạnh của Ðức Thánh Cha lần này với các đại sứ là việc cùng nhau thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện cho những công dân nghèo nhất. Tên gọi cụ thể cho việc cùng nhau này là: "tình huynh đệ".

Ðối diện với những thách đố của thế giới ngày càng phức tạp, thì tầm quan trọng của tình huynh đệ cần được nhấn mạnh để đảm bảo sự chung sống ngang bằng và hoà bình, không chỉ trên bình diện chiến lược chính trị xã hội, mà còn về tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau.

Ðức Thánh Cha cũng kêu gọi hành động của các cộng đoàn quốc tế để vượt qua những xung đột vũ trang và mở ra những con đường hoà bình, cũng như xem việc đối thoại huynh đệ là điều không thể thiếu cho việc đạt được mục đích này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page