Hội nghị các Hội Truyền giáo Giáo hoàng

bắt đầu từ 27 tháng 5 năm 2019

 

Hội nghị các Hội Truyền giáo Giáo hoàng bắt đầu từ 27 tháng 5 năm 2019.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 25-05-2019) - Các giám đốc của Hội Truyền giáo Giáo hoàng từ các châu lục cùng với chủ tịch và tổng thư ký của Bốn Hội Truyền giáo Giáo hoàng sẽ họp đại hội thường niên tại Roma từ thứ Hai 27 tháng 5 đến thứ Bảy 1 tháng 6 năm 2019.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là một mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ việc phục vụ của Ðức Thánh Cha cho các Giáo hội trẻ và các xứ truyền giáo bằng lời cầu nguyện và việc bác ái.

Trong chương trình làm việc 6 ngày có những buổi thảo, thuyết trình, luận nhóm về các đề tài truyền giáo cũng như nghe báo cáo từ Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc. Hội nghị cũng sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Hội nghị sẽ bàn đặc biệt về báo cáo và dự toán liên quan đến vấn đề tài chính trong việc hỗ trợ các dự án gởi về cho Các Hội Truyền giáo Giáo hoàng. Vấn đề "bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội" cũng sẽ được trình bày và thảo luận tại Ðại hội. (Agenzia Fides, 24/5/2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page