Cập nhật quy luật bổ sung

cho Tông hiến Anglicanorum coetibus

 

Cập nhật quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 9-04-2019) - Bộ Giáo lý Ðức tin công bố việc cập nhật những quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus về những tín hữu Anh giáo được gia nhập vào Giáo hội Công giáo. Bản cập nhật được Ðức hồng y Luis Ladaria, Dòng Tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin ký ngày 19 tháng 3 năm 2019 và được công bố ngày 9 tháng 4 năm 2019.

Tông hiến Anglicanorum coetibus được Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI ban hành cách đây 10 năm, cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo chuyển sang Công giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và thuộc về một giáo hạt tòng nhân. Ðồng thời, những người đã từng thi hành thừa tác vụ phó tế, linh mục hoặc Giám Mục Anh giáo có thể được vị Bản Quyền nhận cho làm ứng viên chịu các chức thánh trong Giáo Hội Công Giáo.

Sau khi áp dụng được 10 năm với những kinh nghiệm thực tế, tông hiến cần có những thay đổi với những quy luật bổ sung.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page