Ðức Thánh Cha Phanxicô

chấp thuận đơn từ nhiệm

của Ðức cha Laurensô Chu Văn Minh

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức cha Laurensô Chu Văn Minh.

BBT WHÐ


Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức cha Laurensô Chu Văn Minh.


Hà Nội (WHÐ 26-01-2019) - Vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Bảy 26 tháng 01 năm 2019, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội của Ðức cha Laurensô Chu văn Minh, giám mục hiệu toà Thinisa in Numidia.

(Nguồn: Bolletino, 26/01/2019)

* * *

Tiểu sử Ðức cha Laurensô Chu Văn Minh

27/12/1943: Sinh tại Nam Ðịnh

1956 - 1960: Học tại Tiểu chủng viện Gioan Hà Nội

1960 - 1992: Sống tại gia đình và phục vụ tại giáo xứ Nam Ðịnh

1992 - 1994: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

10/06/1994: Thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Hà Nội tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, do Ðức Tổng giám mục Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

1994 - 1995: Phục vụ tại giáo xứ Nam Ðịnh

1995 - 2000: Du học tại Ðại học Urbaniana, Rôma

02/09/2001: Giáo sư Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

26/02/2002: Thành viên Hội đồng Tư vấn Tổng giáo phận Hà Nội

15/10/2002: Giám học Ðại chủng viện Thánh Giuse

04/08/2003: Phó Giám đốc thường trực Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

01/08/2005: Giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

15/10/2008: Ðược Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, hiệu toà Thinisa in Numidia

05/12/2008: Lễ truyền chức Giám mục tại Nhà thờ Nam Ðịnh; chủ phong: Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, phụ phong: Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể và Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng - nguyên Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội.

Châm ngôn giám mục: "Phục vụ trong Ðức ái".

* * *

Như vậy, hiện nay, Giáo hội Việt Nam có:

- 30 giám mục đang coi sóc các giáo phận, trong đó có 24 Giám mục Chính toà, 2 Giám mục Giám quản Tông toà, 2 Giám mục Phó, 3 Giám mục Phụ tá.

- 16 giám mục nghỉ hưu, trong đó có Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Phan Thiết.

- Ngoài ra còn có 5 giám mục khác đang phục vụ tại các giáo phận ở nước ngoài, trong đó có Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt là Sứ thần Toà Thánh tại Sri Lanka.

- 3 giáo phận trống toà:

Giáo phận Phan Thiết: từ 1/3/2017

Tổng giáo phận Sàigòn: từ 6/3/2018

Giáo phận Hải Phòng: từ 17/11/2018

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page