Tường trình về Hội nghị

các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Ðức tin

 

Tường trình về Hội nghị các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Ðức tin (15-18/01/2019).

Gm. Gioan Ðỗ Văn Ngân


Ðại diện cho HÐGMVN tham dự cuộc gặp gỡ lần này là Ðức Giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin. Ðồng hành với Ðức Giám mục Gioan là linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, Thư ký Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin.


Bangkok (WHÐ 22-01-2019) - Từ ngày 15 đến 18 tháng 01 năm 2019, tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Ðức tin của các Hội đồng Giám mục Á châu với phái đoàn Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Nay, trân trọng giới thiệu Tường trình của Ủy ban Giáo lý Ðức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị này:

 

Văn phòng Tổng Thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

1 Tường Trình của Uỷ ban Giáo Ðức tin

trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Từ ngày 15 đến 18 tháng 01 năm 2019 đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Bộ Giáo Lý Ðức Tin và các vị Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Ðức tin (UBGLÐT) của các Hội Ðồng Giám Mục (HÐGM) thuộc châu Á, tại Trung Tâm Mục Vụ Baan Phu Waan, Bangkok, Thái Lan. Cuộc gặp gỡ được Bộ Giáo lý Ðức tin phối hợp với OTC/FABC tổ chức.

Ðức Hồng y Luis F. Ladaria, SJ., Tổng trưởng và Ðức Tổng Giám mục Augustine Di Noia, OP., Phó thư ký, dẫn đầu phái đoàn của Bộ Giáo lý Ðức tin đến tham dự cuộc gặp gỡ.

Sự kiện này biểu tỏ ý định của Bộ Giáo lý Ðức tin muốn trợ giúp các Hội Ðồng Giám Mục địa phương trong việc dấn thân vì sự bảo toàn và thăng tiến giáo lý đức tin, trong khi lưu tâm đến những thách đố đặc biệt mà các Giáo hội tại châu Á phải đối diện ngày nay.

1. Ðôi dòng lược sử

Theo chỉ thị của Ðức Giáo hoàng Phaolô VI, Bộ Giáo lý Ðức tin, trong Huấn thị ngày 23 tháng 2 năm 1967, đã yêu cầu các H65i Ðồng Giám Mục trên thế giới phải thành lập một Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục. Uỷ ban này có vai trò tham vấn cho Hội Ðồng Giám Mục và cá nhân các Giám mục, trong những vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý.

Ðể củng cố sự hợp tác giữa Bộ Giáo lý Ðức tin và các Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin trực thuộc các Hội Ðồng Giám Mục khắp thế giới, vào năm 1982, Ðức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng của Bộ lúc bấy giờ, đã quyết định tổ chức những cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch của các Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin ở cấp châu lục, theo từng giai đoạn.

Một trong những đặc tính của những cuộc gặp gỡ này là chính các vị đại diện của Bộ Giáo lý Ðức tin phải thân hành đến các châu lục khác nhau, để nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin, cũng như trách nhiệm của các uỷ ban này đối với những vấn đề liên quan đến giáo lý đức tin.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra tại Bogota, thuộc châu Mỹ Latinh, vào năm 1984. Những cuộc gặp gỡ tiếp theo lần lượt diễn ra tại: Kinshasa thuộc châu Phi (1987), Vienna thuộc châu Âu (1989), Hong-Kong thuộc châu Á (1993), Guadalajara thuộc châu Mỹ Latinh (1996), San Francisco thuộc Bắc Mỹ (1999), Dar es Salaam thuộc châu Phi (2009) và Esztergom-Budapest thuộc châu Âu (2015).

Như thế, cuộc họp mặt năm 2019 tại Trung Tâm Mục Vụ Baan Phu Waan, Bangkok, là cuộc gặp gỡ lần thứ hai của Bộ Giáo lý Ðức tin với các chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin trực thuộc các Hội Ðồng Giám Mục tại châu Á.

2. Thành phần tham dự

- Phái đoàn Bộ Giáo l. Ðức tin:

01. Hồng y Francisco Ladaria Ferrer, SJ. Tổng trưởng

02. Tổng giám mục Joseph Augustine Di Noia, OP. Phó Thư ký

03. Linh mục Hermann Geissler, FSO Trách nhiệm Phân bộ Giáo thuyết

04. Linh mục Walter Oxley Viên chức Phân bộ Giáo thuyết

05. Linh mục John Peter Jeromiyas Viên chức Phân bộ Giáo thuyết

- Các đại diện của FABC:

01. Hồng y Charles Bo Tân Chủ tịch FABC

02. Hồng y Oswald Gracias Chủ tịch mãn nhiệm FABC

03. Hồng y Luis Antonio Tagle Chủ tịch OTC/FABC

04. Linh mục William LaRousse Phó Tổng Thư ký FABC

05. Linh mục Clarence Devadass Thư ký điều hành OTC/FABC

- Các thuyết trình viên:

01. Hồng y Francisco Ladaria Ferrer, SJ. Bộ Giáo lý Ðức tin

02. Tổng giám mục Augustine Di Noia, OP. Bộ Giáo lý Ðức tin

03. Hồng y Luis Antonio Tagle OTC/FABC

04. Tổng giám mục Felix Machado HÐGM Ấn Ðộ

05. Giám mục John Baptist Lee Keh-mien HÐGM Ðài Loan

- Các tham dự viên đến từ các HÐGM tại châu Á:

01. Tổng giám mục Felix Machado Vasai Ấn Ðộ

02. Giám mục Bejoy D'Cruze, OMI. Sylhet Bangladesh

03. Tổng giám mục Peter Liu Chen-Chung Kaohsiung Ðài Loan

04. Linh mục Antony Mariyan Pereira Kaohsiung Ðài Loan

05. Giám mục Virgilio do Carmo da Silva, SDB. Dili Ðông Timor

06. Tổng giám mục Hyginus Kim Hee-joong Gwangju Hàn Quốc

07. Giám mục Adrianus Sunarko, OFM. Pangkal-Pinang Inđônêsia

08. Hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun Viêng Chăng Lào-Campuchia

09. Giám mục Felix Lian Khen Thang Kalay Myanmar

10. Giám mục Josep Abella Osaka Nhật

11. Giám mục Benny Travas Multan Pakistan

12. Hồng y Orlando Quevedo Cotobato Philippines

13. Giám mục Valence Mendis Chilaw Sri Lanka

14. Giám mục Joseph Chusak Sirisut Nakhon Ratchasima Thái Lan

15. Giám mục Joseph Guo Jincai Chengde Trung Quốc

16. Linh mục Zhang Qiu Lin Chengde Trung Quốc

17. Giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân Xuân Lộc Việt Nam

18. Linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang Mỹ Tho Việt Nam

- Ðại diện cho HÐGMVN tham dự cuộc gặp gỡ lần này là Ðức Giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin. Ðồng hành với Ðức Giám mục Gioan là linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, Thư ký Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin.

3. Nội dung cuộc gặp gỡ

Sau khi Ðức Hồng y Oswald Gracias chào mừng phái đoàn Bộ Giáo lý Ðức tin, các đại diện FABC và các tham dự viên, Ðức Hồng y Charles Bo, Tân Chủ tịch FABC, đọc huấn từ của Ðức Thánh Cha Phanxicô gởi các tham dự viên của cuộc gặp gỡ. Sau đó, nội dung chính của cuộc gặp gỡ bắt đầu được khai triển trong hai ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2019, lần lượt với 5 bài thuyết trình.

Trước tiên là bài thuyết trình của Ðức Hồng y Luis F. Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, sáng 16 tháng 01 năm 2019, với chủ đề: "Vai trò và chức năng của các Uỷ ban Giáo lý Ðức tin".

Chiều 16 tháng 01 năm 2019 tiếp diễn với hai bài thuyết trình: Bài thuyết trình của Ðức Tổng Giám mục Joseph Augustine Di Noia, OP., Phó Thư ký của Bộ Giáo lý Ðức tin, với chủ đề: "Ý nghĩa của Ơn Cứu độ Kitô giáo trong một thế giới đa nguyên: vài suy tư về Thư Placuit Deo"; Bài thuyết trình của Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch OTC/FABC, với chủ đề: "Ý nghĩa của Ơn Cứu độ Kitô giáo giữa những thách đố mới mẻ tại châu Á".

Kế đến là bài thuyết trình của Ðức Tổng Giám mục Felix Machado, Giáo phận Vasai, Ấn Ðộ, sáng 17 tháng 01 năm 2019, với chủ đề: "Sống đức tin Kitô giáo trong bối cảnh liên tôn và đa văn hoá".

Chiều 17 tháng 01 năm 2019 tiếp diễn với bài thuyết trình cuối cùng của Ðức Giám mục John Baptist Lee, Giáo phận Hsinchu, Ðài Loan, với chủ đề: "Loan báo Tin Mừng trong bối cảnh Ðông Á".

Sau mỗi bài thuyết trình là buổi thảo luận chung rất năng động. Ðây là dịp để các đại diện của mỗi quốc gia đặt những câu hỏi với các thuyết trình viên, nhằm làm sáng tỏ những khái niệm thần học liên quan đến chủ đề thuyết trình. Các đại diện của mỗi quốc gia cũng trình bày những bận tâm mục vụ đặc thù của mỗi Giáo hội địa phương liên quan đến việc loan báo Tin Mừng. Chính những chứng từ đặc thù và sống động của các Giáo hội địa phương đã soi sáng lẫn nhau và giúp mỗi Giáo hội địa phương khám phá ra những phương cách mới mẻ làm chứng cho Tin Mừng của Ðức Giêsu Kitô.

Bí tích Thánh Thể được mọi thành viên của cuộc gặp gỡ cùng nhau cử hành mỗi tối sau một ngày làm việc chăm chỉ. Ðây là dịp qu. giá để mỗi đại diện của các Giáo hội địa phương cùng cầu nguyện cho nhau, và cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại châu Á.

Sau cùng, Ðức Hồng y Oswald Gracias thay mặt ban tổ chức cảm ơn phái đoàn Bộ Giáo lý Ðức tin, các đại diện FABC và OTC/FABC, cũng như tất cả các tham dự viên. Ngài cũng cảm ơn các nhân viên của Trung Tâm Mục Vụ Baan Phu Waan đã nhiệt tâm trợ giúp cho việc tổ chức cuộc gặp gỡ.

Ngày 20.01.2019

+ Gm. Gioan Ðỗ Văn Ngân

Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Ðức tin

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page