Ðức Thánh Cha bãi bỏ Ủy ban "Ecclesia Dei"

và nhập vào Bộ giáo lý đức tin

 

Ðức Thánh Cha bãi bỏ Ủy ban "Ecclesia Dei" và nhập vào Bộ giáo lý đức tin.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 19-01-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô bãi bỏ và sáp nhập Ủy ban Tòa Thánh "Ecclesia Dei" (Giáo Hội của Thiên Chúa) vào Bộ giáo lý đức tin.

Quyết định trên đây được đề ra trong Tông Thư Tự Sắc về vấn đề này được công bố trưa hôm ngày 19 tháng 1 năm 2018, tại Vatican.

Lai lịch Ủy ban

Ủy ban Giáo Hội của Thiên Chúa được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 thành lập cách đây hơn 30 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1988, để cộng tác với các Giám Mục và các cơ quan trung ương Tòa Thánh, hầu tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiệp thông hoàn toàn của các Linh Mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ thuộc Huynh đoàn thánh Piô 10 với Giáo Hội.

Huynh đoàn này do Ðức cố Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre người Pháp sáng lập, có xu hướng thủ cựu, không chấp nhận một số văn kiện của Công đồng chung Vatican 2, và hồi cuối tháng 6 năm 1988, đã tự ý truyền chức cho 4 Giám Mục mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh, khiến cho tình hiệp thông Giáo Hội bị rạn nứt. Nhiều Linh Mục, tu sĩ đã xin tái hiệp nhất với Ðấng Kế Vị thánh Phêrô và Ủy ban Giáo Hội của Thiên Chúa được thành lập để giúp đỡ các Linh Mục, tu sĩ ấy.

Năm 2009, Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 điều chỉnh lại cơ cấu của Ủy ban này, và qui định Vị Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin cũng là chủ tịch của Ủy ban, vì những vấn đề đối thoại giữa Huynh đoàn thánh Piô 10 với Tòa Thánh, chủ yếu là các vấn đề giáo lý đức tin.

Nhu cầu và tình thế thay đổi

Trong thời gian qua, Bộ giáo lý đức tin đã yêu cầu việc đối thoại giữa Huynh Ðoàn Thánh Piô 10 với Tòa Thánh, được hoàn toàn tiến hành qua Bộ giáo lý đức tin..

Quyết định của Ðức Thánh Cha

Từ những dữ kiện trên đây, trong Tự Sắc, Ðức Thánh Cha quyết định bãi bỏ Ủy ban Ecclesia Dei (Giáo Hội của Thiên Chúa), và hoàn toàn ủy thác các công tác của Ủy ban này cho Bộ giáo lý đức tin. Tại Bộ này sẽ thành lập một Ban đặc nhiệm tiếp tục công tác canh chừng, thăng tiến và bảo vệ do Ủy ban thi hành cho đến nay. Ngân sách và kết toán tài chánh của Ủy ban thuộc về ngân sách thông thường của Bộ giáo lý đức tin.

Nhân sự của Ủy ban Ecclesia Dei

Theo niên giám 2018 của Tòa Thánh, Ủy ban Ecclesia Dei gồm có 6 chức sắc: đứng đầu là Ðức Hồng Y Chủ tịch Ladaria, cũng là Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, tiếp đến là Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký Guido Pozzo, 68 tuổi, và 4 nhân viên khác. (Rei 19-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page