"Sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân

là phi luân"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: "Sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân là phi luân".

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 14-01-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các thành viên phong trào Pax Christi, "Hòa bình của Chúa Kitô", nhấn mạnh đến các chủ đề giáo dục hòa bình, tiếp tục con đường giáo huấn và làm chứng về hòa bình và tiếp tục con đường giải trừ vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ bảy, 12 tháng 01 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp hội đồng cố vấn của phong trào Pax Christi phân bộ Ý. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Ðức cha Giovanni Racchiuti, chủ tịch phong trào, cho biết Ðức Thánh Cha và phái đoàn đã có cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành về các đề tài giáo dục hòa bình tại các trường học, các trại tù, đặc biệt là các trại giáo dưỡng trẻ vị thành viên, việc giải trừ vũ khí, các bối cảnh chiến tranh khác nhau từ Siria đến Palestin và các đau khổ các trẻ em phải hứng chịu, vv.

Giáo dục hòa bình

Trình bày về vấn đề giáo dục hòa bình, Pax Christi đã nhấn mạnh đến vai trò của Giáo hội với ưu tiên hàng đầu trong việc mời gọi giải trừ vũ khí, theo mọi ý nghĩa và dưới mọi chiều kích. Ðức Thánh Cha đã đề cao cuộc hành trình này và nói rằng ngày nay việc giáo dục này phải bắt đầu với trẻ em, là điểm nhắm của những thông tin bạo lực và đối tượng của bạo lực: ngay cả khi những thông tin đó có vẻ rõ ràng và trong sáng, và rồi trong thực tế, chúng có thể là một lời mời các em đến với bầu khí, với ý tưởng và não trạng bạo lực".

Sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân là phi luân

Ðề cập đến vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân, Ðức Thánh Cha nhắc đến diễn văn ngài đã trình bày trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 07 tháng 01 năm 2019, ngài nói với các thành viên phong trào Pax Christi: "Trong diễn văn tôi đã dùng một từ rất, rất là nặng nề. Tôi đã nói rằng 'sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân là phi luân'." Và Ðức Thánh Cha khẳng định rằng như Giáo hội ngày nay, lời tiên tri của Giáo hội về hòa bình, không thể khác hơn là lời tiên tri can đảm, táo bạo và chấp nhận rủi ro khi đi ngược dòng đời. Ðức Thánh Cha cũng nói rằng dù không phải tất cả đều lắng nghe ngài, nhưng Giáo hội không thể im lặng.

Nghệ thuật trung gian hòa giải

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha khuyến khích phong trào Pax Christi nhấn mạnh đến các chủ đề giáo dục hòa bình, tiếp tục con đường giáo huấn và làm chứng về hòa bình. Ngài xác định đó là điều rất quan trọng bên cạnh tất cả các sáng kiến, thông cáo và các lập trường về vấn đề này. Ðức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta phải dạy nghệ thuật trung gian hòa giải: xung đột chỉ được khắc phục thông qua các con đường trung gian. Ðức Thánh Cha đã dùng một từ trong tiếng Tây Ban Nha để nói về nghệ thuật thêu dệt một diễn từ về tương quan, hòa giải, gặp gỡ của các lập trường, để khắc phục một tí các xung đột".

Phong trào quốc tế Pax Christi là một phong trào Công Giáo được thành lập năm 1945 tại Pháp, với mục đích cổ võ hòa giải giữa hai dân tộc Ðức và Pháp sau chiến tranh. Sau đó được Ðức Giáo Hoàng Piô 12 công nhận. Sứ mạng hiện nay của Phong trào là "biến đổi một thế giới bị rúng động vì bạo lực, khủng bố, với bao nhiêu bất công và bất an trên thế giới". Phong trào hiện có 18 chi bộ quốc gia và 115 tổ chức thành viên hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page