Ðức Thánh Cha sẽ khai mạc

tuần cầu nguyện hiệp nhất

 

Ðức Thánh Cha sẽ khai mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 9-01-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự kinh chiều thứ sáu 18 tháng 1 năm 2019 tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, để khai mạc Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, năm 2019 có chủ đề là "Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực" (Ðệ nhị luật 16, 18-20).

Hằng năm, Ðức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng 1, lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhưng năm 2019, ngài bận viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng 1 năm 2019, nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 34, nên ngài chủ sự kinh chiều khai mạc.

100 năm lịch sử

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã có từ hơn 100 năm nay do sáng kiến của Mục Sư Anh Giáo Paul Wattson, sau này trở thành một Linh Mục Công Giáo. Từ 50 năm nay, chủ đề và các văn bản Kinh Thánh dùng trong Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất Kitô do một nhóm làm việc chung thuộc Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Ðức tin và Hiến Chế thuộc Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Genève cùng soạn thảo. (KNA 8-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page