Hội Ðồng Giám Mục Công giáo la tinh Ấn độ

nhóm khóa họp 31

 

Hội Ðồng Giám Mục Công giáo la tinh Ấn độ nhóm khóa họp 31.

G. Trần Ðức Anh OP

Tamil Nadu (Vat. 7-01-2019) - Khóa họp toàn thể thứ 31 của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo la tinh (CCBI) tại Ấn độ sẽ tiến hành từ ngày mùng 8 đến 14 tháng 1 năm 2019 tại thành phố Mahabalipuram, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn, về chủ đề "Niềm Vui Phúc Âm".

Ðây cũng là tựa đề tông huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô về sứ mạng hàng đầu trong việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay.

Linh Mục Stephen Alathara, Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo la tinh ở Ấn, cho biết với chủ đề vừa nói, các Giám Mục sẽ đề ra chương trình hành động để đẩy mạnh sứ mạng yêu thương và từ bi của Giáo Hội ở cấp độ giáo phận và giáo xứ.

Diễn tiến khóa họp

Khóa họp sẽ khai mạc với thánh lễ trọng thể do Ðức Tổng Giám Mục Giambattista Diquattro, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn độ và Népal, chủ sự. Sau đó Ðức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, sẽ chủ tọa phiên họp khai mạc.

Một số diễn giả, kể cả một nữ tu và một giáo dân, sẽ thuyết trình gợi ý cho các Giám Mục về nhiều khía cạnh và cách thức thăng tiến "Niềm Vui Phúc Âm" trong Giáo Hội tại Ấn. Ngoài ra, Ðại hội cũng cứu xét tình hình hiện tại của Giáo Hội tại Ấn. 14 Ủy ban và 3 phân bộ của Hội Ðồng Giám Mục sẽ tường trình hoạt động trong hai năm qua.

Trong khóa họp, các Giám Mục cũng sẽ bầu lại vị Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục la tinh và các vị trách nhiệm các Ủy ban, với nhiệm kỳ 2 năm.

Giáo hội Công Giáo tại Ấn độ

Hội Ðồng Giám Mục Ấn độ nghi lễ la tinh hiện có 132 giáo phận với 189 Giám Mục và là Hội đồng đông nhất tại Á châu và đứng thứ 4 trong số các Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo trên thế giới.

Giáo Hội Công Giáo tại Ấn gồm 3 nghi lễ: la tinh, Syro Malabar (SMBS) và Syro Malankara, và mỗi nghi lễ có đoàn riêng. Giáo Hội Syro Malabar có 31 giáo phận trong khi Giáo Hội Syro Malankara có 11 giáo phận. Tổng cộng là 174 giáo phận với 20 triệu tín hữu Công Giáo.

Cả 3 nghi lễ họp thành một Hội Ðồng Giám Mục chung (CBCI), hiện do Ðức Hồng Y Oswald Gracias làm chủ tịch. Ngài cũng là Chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Á châu và là thành viên Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Ðức Thánh Cha. (Rei 5-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page