Hội Ðồng Giám Mục Peru kêu gọi

chống nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ

 

Hội Ðồng Giám Mục Peru kêu gọi chống nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ.

Văn Yên, SJ

Peru (Vat. 2-01-2019) - Khởi đầu năm mới, Hội Ðồng Giám Mục Peru đã gởi một sứ điệp trên tài khoản Twitter chính thức của Hội Ðồng Giám Mục, qua đó kêu gọi chống lại nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ.

Ðức Tổng Giám Mục Miguel Cabrejos Vidarte nói: "khởi đầu năm 2019, chúng tôi kêu gọi chính phủ, quốc hội và các nhà lãnh đạo đất nước và cả tất cả mọi người dân Peru tiếp tục cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng. Cần có một sự kết hợp đồng bộ mới có thể giải quyết được nạn tham nhũng của quan chức, tội phạm có tổ chức và những tội ác nghiêm trọng làm tổn hại đến đất nước Peru."

Ngoài ra, một video truyền đi của Hội Ðồng Giám Mục cũng đề cập đến nạn bạo hành phụ nữ trong xã hội Peru. Trong video, Ðức Tổng Giám Mục Miguel kêu gọi: "cần phải có những biện pháp chế tài mạnh đối với những kẻ bạo hành cũng như đối với những người đồng phạm khi chứng kiến phụ nữ bị bạo hành mà không can thiệp."

Sứ điệp của Hội Ðồng Giám Mục kết thúc với việc nhắc lại chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Peru vào tháng 1 năm 2018, và nói rằng: "Chúng ta tạ ơn Chúa về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, về những ơn chúng ta nhận đã được. Do đó, chúng ta cần hiệp nhất để xây dựng đất nước Peru yêu quý dựa trên những nền tảng và giá trị Kitô giáo cũng như nhân bản. Cần cổ vỗ và thực thành những điều ấy, đặc biệt trong môi trường gia đình cũng như tại những nơi chúng ta hiện diện." (La República Peru, 31/12/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page