Thông Báo - Lễ Nhận Tòa

của Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

 

Thông Báo - Lễ Nhận Tòa của Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên.

Văn phòng TTGM Hà Nội

Hà Nội (BTT TGP Hà Nội 7-12-2018) - Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo Lễ Nhận Tòa của Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên:

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

40 phố Nhà Chung - Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

Thông Báo

Chương trình Lễ Nhận Tòa

của Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Tổng Giám mục thứ sáu của Tổng Giáo phận Hà Nội

 

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hân hoan thông báo chương trình lễ Nhận Tòa của Ðức tân Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên như sau:

Chúa Nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018 lúc 17:45: Nghi thức đón Ðức tân Tổng Giám mục tại Nhà thờ Chính Tòa.

Thứ Hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 lúc 18:30: Hát Kinh Chiều trọng thể - Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội của Ðức tân Tổng Giám mục.

Thứ Ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 lúc 10:00: Nghi thức Nhận Tòa và Thánh lễ do Ðức tân Tổng Giám mục chủ sự.

Xin kính mời quý cha và anh chị em tín hữu đến hiệp thông cầu nguyện cho Ðức tân Tổng Giám mục và Tổng Giáo phận Hà Nội.

 

Kính báo,

Văn phòng TTGM Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page