Các bạn trẻ Tây An, Trung Quốc

giữ vai chính trong Mùa vọng

 

Các bạn trẻ Tây An, Trung Quốc giữ vai chính trong Mùa vọng.

Ngọc Yến

Tây An (Vat. 7-12-2018) - Tại giáo xứ được dâng kính Chúa Kitô Vua thuộc Tổng Giáo phận Tây An các bạn trẻ Cộng đoàn Seraphim, một phong trào của người trẻ địa phương là những người giữ vai chính trong Thánh lễ Chúa Kitô Vua và chính họ là những nhà truyền giáo trong Mùa vọng năm 2018.

Trong Thánh lễ, Ðức cha Antonio Dang MingYan đã cám ơn những đóng góp của các tín hữu đặc biệc các bạn trẻ. Chính họ là những người đã mang lại cho cộng đoàn một tinh thần truyền giáo sống động.

Lễ trọng thể kính Chúa Kitô Vua, đánh dấu hành trình của Giáo hội hướng đến năm phụng vụ mới. Thánh lễ được cử hành trước một hình ảnh lớn Chúa Kitô Vua. Trước đó có một cuộc rước kiệu trên các con đường của giáo xứ do các bạn trẻ đảm trách. Cha xứ đã giúp cộng đoàn đi lại một lần nữa hành trình đức tin và loan báo Tin Mừng đã được khởi phát vào năm 2002. Ngài mời gọi các tín hữu hãy trở nên "muối, ánh sáng và men không chỉ trong Giáo hội mà còn ở trong xã hội, một xã hội có một khát khao lớn sứ điệp của Ðức Kitô". Cuối Thánh lễ, trước Chúa Kitô Vua các bạn trẻ đã công khai bày tỏ ước muốn trung thành với Tin Mừng và trở thành những nhà truyền giáo của tình yêu Thiên Chúa.

Cộng đoàn Seraphim là một thực tại của mục vụ giới trẻ rất năng động trong đời sống của Giáo hội địa phương. Từ năm 2012, Ủy ban mục vụ của Tổng giáo phận Tây An được thành lập với mục đích "cung cấp cho những người trẻ cơ hội chia sẻ, trao đổi đức tin để trở thành ánh sáng và muối cho thế giới". Cộng đồng có hai chi nhánh: nhóm sinh viên đại học và các công nhân trẻ. Trong hành trình này sẽ có các buổi họp, cầu nguyện, các hoạt động phục vụ mục vụ trong Giáo Hội, các hoạt động tự nguyện như thăm viếng người già và trại trẻ mồ côi. Nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục gần đây dành riêng cho người trẻ, các thành viên của cộng đoàn đã thực hiện một cuộc hành hương đến Ðền Thánh Giá, đi bộ trên 40 km trong mưa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page