Trình bày sơ thảo Văn Kiện chung kết

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Trình bày sơ thảo Văn Kiện chung kết Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 24-10-2018) - Sơ thảo Văn Kiện chung kết Thượng Hội Ðồng Giám Mục về giới trẻ đã được trình bày trong phiên khoáng đại thứ 18 sáng thứ ba 23 tháng 10 năm 2018 trước sự hiện diện của 252 nghị phụ.

Ủy ban soạn thảo gồm 12 nghị phụ, cùng với các cộng tác viên, đã làm việc đến chiều tối thứ hai, 22 tháng 10 năm 2018 để hoàn thành văn bản này.

Tương quan giữa Tài liệu làm việc và Văn kiện chung kết

Ðức Hồng Y Sergio da Rocha, người Brazil, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cho biết sơ thảo Văn kiện chung kết được khởi hành từ Tài liệu làm việc, như văn bản tham chiếu, kết quả của 2 năm lắng nghe thế giới người trẻ. Trong khi đó, Văn kiện chung kết là thành quả của tiến trình phân định của các nghị phụ trong Công nghị Giám Mục này. Vì thế, đó là hai văn kiện khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, trình bày một cái nhìn về sự phức tạp của các vấn đề được nêu lên và những năng động hiện nay để đương đầu với các vấn đề ấy. Ngoài Tài liệu làm việc, nguồn mạch của Sơ thảo Văn kiện chung kết còn có các bài phát biểu, các tường trình và các đề nghị sửa chữa do các nhóm nghị phụ nêu lên.

Các đề tài trong Tài liệu làm việc cũng được đưa vào Văn kiện chung kết, nhưng có thêm những đề tài được nhắc đến nhiều trong 3 tuần làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục này.

Các nghị phụ nghiên cứu dự thảo

Ðức Hồng Y Da Rocha cho biết Văn kiện chung kết gồm 173 đoạn và được trao cho các nghị phụ để đọc và có thể đưa ra những đề nghị bổ túc và sửa chữa. Văn kiện chung kết này chủ yếu được đệ lên Ðức Thánh Cha Phanxicô và nếu được ngài phê chuẩn thì sẽ được gửi đến toàn thể Giáo Hội, các Giáo Hội địa phương, giới trẻ và tất cả những người dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ và ơn gọi.

Văn kiện chung kết dẫn vào giai đoạn thực hành

Ðiểm khởi hành và điểm tới ở đây chính là Dân Chúa trong các hoàn cảnh khác nhau về văn hóa, xã hội và Giáo Hội. Tiến trình chưa chấm dứt vì còn giai đoạn thực thi. Ðiều quan trọng là các Giáo Hội địa phương và các Hội Ðồng Giám Mục có thể đón nhận và thích ứng Văn kiện chung kết với hoàn cảnh địa phương. Tiến trình Thượng Hội Ðồng Giám Mục không kết thúc với những công thức mục vụ cần đón nhận, vì làm như thế là trái với sự phân định, và tuy ngôn ngữ của Văn kiện chung kết không hẳn là của người trẻ, nhưng Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã quyết định soạn một thư gửi tất cả giới trẻ. (Rei 23-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page