Hành hương với người di cư và tị nạn

 

 

Hành hương với người di cư và tị nạn.

Ngọc Yến

Vatican (Vat. 20-10-2018) - Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila và Chủ tịch Caritas Quốc tế mời gọi cộng đồng quốc tế chống lại sự thù hận và sợ hãi qua một cuộc diễu hành liên đới toàn cầu dài hàng triệu km, cùng với người di cư và người tị nạn.

Cuộc hành hương trên toàn thế giới là một sáng kiến nảy sinh trong bối cảnh chiến dịch nâng cao nhận thức di cư mang tên "Hãy cùng nhau chia sẻ cuộc hành trình".

Ðức Hồng y nói: "Thánh thức lớn trong thời đại chúng ta đó là sự chia rẽ mạnh mẽ, là nỗi sợ hãi và thù nghét những cử chỉ của tình yêu, của lòng nhân từ và lòng thương xót".

Tại Rome, cuộc hành trình liên đới, một trong rất nhiều cuộc diễn hành đang diễn ra ở nhiều quốc gia, được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018;và Ðức Hồng Y Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế là người sẽ khai mạc.

Có 160 tổ chức của Caritas hiện diện trên thế giới. Ở Chile, New Zealand, Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cuộc hành hương cùng với người di cư và người tị nạn đã bắt đầu. Nhiều người khác đang chuẩn bị những cuộc hành hương mới.

Chiến dịch do Caritas Quốc tế khởi xướng và được Ðức Thánh Cha Phanxicô cỗ võ vào ngày 27 tháng 9 năm 2017, kéo dài trong hai năm. "Hãy cùng nhau chia sẻ cuộc hành trình" muốn là một câu trả lời cụ thể cho lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha, tạo sức mạnh cho nền văn hóa của sự gặp gỡ, tạo điều kiện cho một tương tác tích cực giữa những người di cư, những người tị nạn và các cộng đồng địa phương. Bước đầu tiên để xây dựng xã hội hợp nhất và hòa nhập hơn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page