Ðức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị

dòng Hiến Sĩ Thánh Giuse

 

Ðức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Hiến Sĩ Thánh Giuse.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 31-08-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tu sĩ dòng Hiến Sĩ Thánh Giuse ở Asti tiếp tục phục vụ và làm việc tông đồ theo tinh thần của thánh Giuse: khiêm tốn, sống thân mật với Chúa, thinh lặng, kín đáo, nhiệt thành và chuyên cần.

Ðức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 31 tháng 8 năm 2018 dành cho 50 thành viên Tổng tu nghị dòng Hiến sĩ Thánh Giuse ở Asti, là dòng do thánh Giám Mục Giuseppe Marello (1844-1895) sáng lập năm 1878 và hiện có 627 tu sĩ hoạt động tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Ấn độ, Nigeria và Australia. Mục đích của dòng là "Phụng sự Thiên Chúa noi gương thánh Giuse" và giáo dục giới trẻ Kitô.

Noi gương thánh Giuse

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi khích lệ anh em tiếp tục sống và hoạt động trong Giáo Hội và thế giới với những nhân đức đơn sơ và thiết yếu của Vị Hôn Phu của Ðức Trinh Nữ Maria: lòng khiêm tốn lối kéo lòng từ nhân của Chúa Cha, sống thân mật với Chúa, Ðấng Thánh Hóa toàn thể công trình Kitô, thinh lặng và ẩn mình, hiệp với lòng nhiệt thành và chăm chỉ tuân hành thánh ý Chúa và trong tinh thần tổng hợp tốt đẹp mà thánh Marello để lại cho anh em. Thánh nhân dạy: "Anh em hãy là những người dòng Chartreux trong nhà và là tông đồ ở ngoài nhà".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page