Thánh Ðaminh là

tôi tớ trung thành của Chúa Kitô

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Thánh Ðaminh là tôi tớ trung thành của Chúa Kitô.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 8-08-2018) - Ngày 08 tháng 08 năm 2018, phụng vụ kính nhớ thánh Ðaminh Guzman, đấng sáng lập dòng Anh em Thuyết giáo. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chúc mừng đặc biệt những người mang tên thánh Ðaminh.

Vào cuối buổi đọc tiếp kiến chung Ðức Thánh Cha nhắc đến thánh Ðaminh và nói rằng thánh nhân là gương mẫu thúc đẩy và khuyến khích phục vụ Chúa Kitô và Hội Thánh.

Thánh Ðaminh sinh năm 1170 tại Caleruega, Tây ban nha. Năm 1216, Ðức Giáo Hoàng Onorio III đã phê chuẩn việc thành lập dòng Anh em Giảng thuyết của thánh Ðaminh. Thánh nhân đã muốn thành lập một dòng chuyên lo về việc giảng thuyết và chăm lo ơn cứu độ của các linh hồn. Tôn chỉ này đã và vẫn là mục đích của dòng ngày nay.

Thánh Ðaminh qua đời năm 1221 tại thành phố Bologna nước Ý và được chôn cất tại đây. Ðức Giáo Hoàng Gregorio IX đã tuyên thánh cho ngài vào năm 1234. Từ năm 1267, thi hài thánh nhân được tôn kính trong đền thờ dâng kính ngài ở Bologna.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page