Hiệp Sĩ Colombo giúp thêm 3 triệu Mỹ kim

cho Kitô hữu Trung Ðông

 

Hiệp Sĩ Colombo giúp thêm 3 triệu Mỹ kim cho Kitô hữu Trung Ðông.

G. Trần Ðức Anh OP

Baltimore (Vat. 10-08-2018) - Hội Hiệp Sĩ Colombo đã quyết định trợ giúp thêm 3 triệu mỹ kim cho các tín hữu Kitô tại Trung Ðông, trong số này 2 phần 3 được dành để kiến thiết một chung cư cho các tín hữu Kitô tị nạn tại thành phố Erbil ở miền Bắc Irak.

Quyết định trên đây đã được Hội đồng tối cao của Hội hiệp sĩ Colombo thông qua trong khóa họp thường niên lần thứ 136 tiến hành tại thành phố Baltimore từ mùng 7 đến 9 tháng 8 năm 2018. Hội đáp lại lời kêu gọi nhiều lần của Ðức Thánh Cha Phanxicô về việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Ðông.

Khu nhà McGivney

Chung cư ở thành Erbil được gọi là "Nhà McGivney" (House Givney), tên của Vị Linh Mục Ðáng Kính sáng lập Hội Hiệp Sĩ Colombo đang được cứu xét hồ sơ xin phong chân phước. Tại đây có 140 đơn vị gia cư dành cho các gia đình Công Giáo Siriac và Canđê. Ðể hoàn tất dự án này cần phải có thêm các dịch vụ cung cấp điện nước và máy điều hòa không khí.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page