Công Giáo Ba Lan

mừng lễ Ðức Mẹ Czestochowa

 

Công Giáo Ba Lan mừng lễ Ðức Mẹ Czestochowa: 26 tháng 8.

G. Trần Ðức Anh OP

Ba Lan (Vat. 24-08-2018) - Chúa nhật 26 tháng 8 năm 2018, là tột đỉnh cuộc hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa, Nữ Vương Ba Lan: năm 2018 đặc biệt kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan và 40 năm Ðức Gioan Phaolô 2 được bầu làm Giáo Hoàng.

Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 8 năm 2018, Văn phòng thông tin của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan nhắc đến lòng sùng mộ và tín thác của nhân dân Ba Lan đối với Mẹ Thiên Chúa, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Các cuộc hành hương tại Ðền thánh ở Jasna Gora, Czestochowa, không bao giờ ngừng, kể cả trong thời kỳ Ba Lan bị chia cắt, bị chiếm đóng và trong những năm ở dưới chế độ cộng sản. Các tín hữu hành hương đến đây bằng nhiều phương tiện, kể cả bằng xe đạp và đi bộ 617 cây số từ tổng giáo phận Szczecin-Kamien.

Cao điểm các cuộc hành hương

Trong thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2018, đã có hơn 40 cuộc hành hương của các giáo phận, 12 cuộc hành hương của các miền. Ngoài ra trong thời gian qua đã có hơn 113 cuộc hành hương bằng xe đạp về Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora.

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan cho biết thứ bẩy 25 tháng 8 năm 2018, Hội đồng các Giám Mục chính tòa giáo phận Ba Lan sẽ nhóm họp để bàn về các vấn đề Giáo Hội tại nước này và trên thế giới. Các Giám Mục của 41 giáo phận toàn quốc sẽ đồng tế thánh lễ mừng kính Ðức Mẹ Czestochowa do Ðức Tổng Giám Mục giáo chủ Wojciech Polak chủ sự, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page