Thủ tướng Etiopia hứa

bảo vệ các tín hữu Kitô

 

Thủ tướng Etiopia hứa bảo vệ các tín hữu Kitô.

G. Trần Ðức Anh OP

Etiopia (Vat. 20-08-2018) - Thủ tướng Ahmed Abiy của Etiopia hứa bảo vệ các tín hữu Kitô bị các thành phần Hồi giáo cực đoan bách hại tại miền đông nước này.

Hồi thượng tuần tháng 8 năm 2018, cộng đồng các tín hữu Chính Thống Etiopia ở thành phố Jigjiga đã bị các thành phần Hồi giáo cực đoan thiêu hủy 8 thánh đường và sát hại 6 Linh Mục và hàng chục giáo hữu, trong những ngày từ 4 đến 6 tháng 8 năm 2018. Hàng chục ngàn tín hữu bị trục xuất khỏi gia cư của họ.

Hôm 18 tháng 08 năm 2018, Tổ chức Pro Oriente ở Vienne bên Áo cho biết thủ tướng Ahmed Abiy đã đến tòa Thượng Phụ Chính Thống ở thủ đô Addis Abeba và gặp gỡ 2 vị thượng phụ Abuna Matheos và Abuna Merkurios, để chia buồn và bày tỏ quan tâm vì những biến cố bi thảm ở miền đông Etiopia xảy ra cho các tín hữu Chính Thống. Thủ tướng cam kết với hai vị Thượng Phụ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm an ninh tại miền Ogaden.

Chính thống Etiopia cứu trợ

Trong khi đó Giáo Hội Chính Thống Etiopia, dưới sự hướng dẫn của Ðức Thượng Phụ Matheos và Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Ogaden, đã thành lập một Ủy ban cứu trợ để giúp đỡ những người bị thương và di tản, cũng như tái thiết các nhà thờ bị đốt. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, tòa thượng phụ cũng gởi một phái đoàn đến miền Ogaden để viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân.

Giáo Hội Chính Thống Etiopia có khoảng 55 triệu tín hữu trên tổng số 90 triệu dân cư. Tại đây, các tín hữu Công Giáo chỉ vào khoảng 550 ngàn người. Gần đây, Giáo Hội Chính Thống Etiopia tái thống nhất và Ðức Thượng Phụ Merkurios lưu vong ở Mỹ đã trở về nước.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page