Bài hát chủ đề

Ðại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019

 

Bài hát chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019.


Logo Ðại hội giới trẻ và họa đồ thành phố Panama.


Panama City (Rei 06-07-2018; Vat 10-07-2018) - Ngày 04 tháng 07 năm 2018, Ban tổ chức địa phương của Ðại hội Giới trẻ Thế giới (ÐHGTTG) Panama 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của Bài hát chủ đề của Ðại hội.

Phiên bản này được kết hợp 5 ngôn ngữ chính. Thầy phó tế Pedro Guevara-Mann, Giám đốc nghệ thuật cho Ðại hội Giới trẻ Thế giới 2019 chia sẻ lý do tại sao bài hát được hát bằng nhiều thứ tiếng: "Chúng ta phải nhớ rằng Ðại hội Giới trẻ Thế giới là một sự kiện quốc tế và đa ngôn ngữ... Chúng ta không thể quên rằng, dù đa số khách hành hương sẽ nói tiếng Tây ban nha, một nửa còn lại sẽ nói các thứ tiếng Anh, Bồ đào nha, Ý và Pháp."

Mỗi kỳ Ðại hội Giới trẻ Thế giới, từ lần đầu tiên được tổ chức chính thức tại Roma năm 1986, đều có bài hát chủ đề. Vào kỳ đại hội ở Roma năm 2000, lần đầu tiên bài hát được trình bày dưới dạng một phiên bản quốc tế. Ðiều này cũng được lập lại trong kỳ đại hội tại Toronto năm 2002, tại Cologne năm 2005 và tại Sydney năm 2008. Nhưng vì một số lý do, trong các kỳ đại hội tại Madrid năm 2011, Rio de Janeiro 2013 và Krakow 2016, thay vì một phiên bản quốc tế, thì có những phiên bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, được mỗi quốc gia thực hiện, chứ không do Ban tổ chức địa phương phát hành.

Trong kỳ Ðại hội Giới trẻ Thế giới năm 2019, Ban tổ chức đã quyết định rằng bài hát chủ đề, được Abdiel Jimenez sáng tác, cũng sẽ có một phiên bản quốc tế gồm 5 ngôn ngữ chính thức của Ðại hội Giới trẻ Thế giới. Ðể có được các bản dịch đúng thật với bản nhạc của Jimenez, thầy Guevara-Mann đã liên lạc với các nhạc sĩ sáng tác Công giáo nổi tiếng thế giới để họ có thể giúp cho các bản dịch.

Bản dịch tiếng Ý được cha Marco Frisina thực hiện. Cha Frisina rất nổi tiếng với bài hát "Jesus Christ, You Are My Life", nổi tiếng trong dịp Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Roma năm 2000, và có lẽ đã trở thành bài hát chủ đề không chính thức của tất cả các Ðại hội Giới trẻ Thế giới sau đó. Bản dịch tiếng Anh được cha Robert Galea của Australia thực hiện; bản tiếng pháp do các nhạc sĩ và các nhà sáng tác tài năng của cộng đoàn Chemin Neuf sáng tác. Sau khi mỗi bản dịch được chấp thuận, thầy Guevara-Mann làm việc với Anibal Munoz, nhà sản xuất và dàn dựng bản nhạc gốc, để có được sự phối hợp hoàn hảo.

Phiên bản quốc tế được thực hiện hoàn toàn tại Panama và do các ca sĩ Công giáo Panama hát. Các giọng solo của phiên bản quốc tế là Gabriel Díaz, Marisol Carrasco, Masciel Munoz (Tây ban nha), Lucia Munoz, Pepe Casis (Italia), Naty Beitia (Pháp), José Berástegui và Eduviges Tejedor (Anh) và Erick Vianna và Kiara Vasconcelos (Bồ đào nha).

Video chính thức của bài hát chủ đề được thực hiện với sự trợ giúp của nhiều nghệ sĩ người Panama và cũng được phát hành cùng ngày với bài hát chủ đề. (Rei 06/07/2018)

Video Bài hát chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019: Xin làm cho con theo lời Ngài

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page