Tân Bề trên Tổng quyền dòng Ngôi Lời:

Cha Paulus Budi Kleden

 

Tân Bề trên Tổng quyền dòng Ngôi Lời: Cha Paulus Budi Kleden.

Nemi (Cath.ch 5-07-2018) - Một linh mục người Indonesia đã được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền mới của dòng Ngôi Lời. Ðó là Cha Paulus Budi Kleden, 52 tuổi, cho đến nay là Tổng Cố Vấn của dòng.

Cha Kleden đã học tại Vienne, bên Áo, từ năm 1988 đến 1993, hoạt động tại Áo và Thụy Sĩ. Từ 1996 đến 2001, cha sống tại Ðức và đã bảo vệ luận án tại Ðại học Freiburg-am-Brisgau. Sau đó cha trở về nước, giảng dạy thần học và triết học tại chủng viện Ledalero. Trong 6 năm qua, cha Kleden thuộc ban tổng cố vấn của dòng. Cha được Tổng tu nghị của dòng, đang nhóm tại Nemi, mạn nam Roma, bầu lên ngày 4 tháng 7 năm 2018, với nhiệm kỳ 6 năm.

Dòng Ngôi Lời hiện có khoảng 6 ngàn tu sĩ trong đó có Tỉnh Dòng Việt Nam. Theo cha tân Bề trên Tổng Quyền, dòng phải tiếp tục dấn thân đối thoại trong tinh thần ngôn sứ với các tôn giáo và các nền văn hóa khác. (cath.ch 5-7-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page