Caritas Latvia tổ chức cuộc thi đan vớ

nhân chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng

 

Caritas Latvia tổ chức cuộc thi đan vớ nhân chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng.

Aglona, Latvia (Sismografo 20-06-2018) - Caritas Latvia đã phát động một cuộc thi đan vớ. Ðây là một trong những hoạt động mà Caritas thực hiện nhân nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại Latvia vào ngày 24 tháng 9 năm 2018. Ðôi vớ đẹp nhất sẽ được tặng cho Ðức Giáo Hoàng, và tất cả những đôi khác sẽ được đưa đến Caritas Ukraina. Món quà này sẽ được phân phát trong các khu vực chiến tranh. Ðại diện Caritas Lativia giải thích: "Các đôi vớ này sẽ là món quà ấm áp và mang tính quốc gia cho Ðức Thánh Cha", là "nghĩa cử của tình liên đới và tình bạn" cho người dân Ukraina.

Trong khi đan hoặc ủng hộ sáng kiến, mọi người được mời gọi "cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho các ý chỉ của Ðức Giáo Hoàng". Vào tháng tám năm 2018, tại Aglona sẽ là điểm tập trung tất cả các đôi vớ, nơi mà Ðức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh lễ, hoặc họ có thể gửi chúng đến văn phòng Caritas ở Riga. (Sismografo 20-6-2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page