Ðức Thánh Cha tiếp 60 nhà thiên văn quốc tế

 

Ðức Thánh Cha tiếp 60 nhà thiên văn quốc tế.

Vatican (Rei 14-06-2018) - Sáng 14 tháng 6 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa học thứ 16 mùa hè về khoa Vật lý thiên văn do Ðài Thiên Văn Vatican tổ chức từ ngày 4 đến 29 tháng 6 năm 2018 tại Castel Gandolfo về đề tài: "Sự thay đổi của các vì sao dưới ánh sáng những nghiên cứu mới mẻ và to lớn về thiên văn học".

Các học viên đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Trong diễn văn tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Dưới ánh sáng của bao nhiêu thông tin về thiên văn học và trước vũ trụ bao la này, chúng ta cảm thấy bé nhỏ và có thể bị cám dỗ nghĩ rằng chúng ta không đáng kể gì. Trong thực tế cảm giác sợ hãi ấy không có gì là lạ. Hơn 2 ngàn năm trước đây, tác giả thánh vịnh đã có thể viết: "khi con thấy các tầng trời công trình của tay Chúa, mặt trăng và các vì sao Chúa đã dựng nên, con nghĩ: con người có là gì mà Chúa nhớ đến, loài người là chi mà Chúa phải quan tâm?"

Ðức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng "Trong tư cách là các nhà khoa học và tín hữu, điều luôn luôn quan trọng là bắt đầu nhìn nhận có rất nhiều điều chúng ta không biết. Nhưng một điều khác cũng rất quan trọng, đó là không bao giờ ở lỳ trong thái độ theo chủ thuyết bất khả tri (agnosticismo) cho rằng con người không thể biết gì ngoài các lãnh vực trí tuệ của mình. Chúng ta không bao giờ được nghĩ mình biết mọi sự, cũng vậy chúng ta không bao giờ được sợ cố gắng học hỏi hơn nữa".

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng biết về vũ trụ ít là một phần, biết chúng ta biết điều gì và những gì chúng ta không biết, và có thể làm gì để biết hơn nữa, đó là nhiệm vụ của nhà khoa học. Nhưng cũng có một cái nhìn khác, cái nhìn siêu hình học, nhận biết Nguyên Nhân Ðầu Tiên của vạn vật, ẩn nấp đối với các dụng cụ đo lường. Và có một cái nhìn khác nữa, đó là cái nhìn đức tin, đón nhận Mạc Khải. Sự hòa hợp các lãnh vực tri thức ấy dẫn đưa chúng ta đến sự hiểu biết, và sự hiểu biết mở ra cho chúng ta Sự Khôn Ngoan". (Rei 14-6-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page