Ðức Thánh Cha yêu cầu

các Giám Mục Ðức ngưng công bố chỉ nam

 

Ðức Thánh Cha yêu cầu các Giám Mục Ðức ngưng công bố chỉ nam.

Vatican (Tổng hợp 5-06-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục Ðức ngưng dự án công bố chỉ nam về việc cho các tín hữu Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ.

Chỉ nam đã được 2 phần 3 thành viên trong Hội Ðồng Giám Mục Ðức thông qua trong phiên họp hồi tháng 2 năm 2018, nhưng có 7 vị, đứng đầu là Ðức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục giáo phận Koeln, viết thư cho Bộ giáo lý đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của Hội Ðồng Giám Mục trong vấn đề này.

Một phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã được Tòa Thánh mời về Roma ngày 3 tháng 5 năm 2018 để trao đổi về vấn đề này. Thông cáo báo chí sau cuộc họp cho biết Ðức Thánh Cha mong rằng các Giám Mục Ðức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người Tin Lành rước lễ Công Giáo trong hôn nhân hỗn hợp.

Trong thời gian qua, cuộc tranh luận về vấn đề này trong dư luận tại Ðức và nước ngoài lên tới cao độ.

Hôm 25 tháng 5 năm 2018, Ðức Hồng Y tân cử Luis Ladaria SJ, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, đã viết thư cho Ðức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, để thông báo lập trường của Ðức Thánh Cha, theo đó Tài liệu chỉ nam của Hội Ðồng Giám Mục Ðức chưa chín mùi để được công bố.

Trong số các lý do được nêu lên trong thư của Ðức Hồng Y tân cử Ladaria có sự kiện Vấn đề nhận cho các tín hữu Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ Công Giáo là một đề tài có liên hệ tới đức tin của Giáo Hội và có ảnh hưởng quan trọng đối với Giáo Hội hoàn vũ.

Vấn đề giải thích khoản giáo luật số 844, triệt 4 như Hội Ðồng Giám Mục đưa ra có những vấn đề bỏ ngỏ, vì thế, "nên để cho Giám Mục giáo phận phán đoàn về sự hiện hữu của một 'sự cấp thiết trầm trọng' liên hệ để có thể cho người Kitô không Công Giáo được rước lễ hay không.

Chiều ngày 4 tháng 6 năm 2018, Ðức Hồng Y Marx Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức ra thông cáo cho biết đã nhận được thư của Ðức Hồng Y tân cử Ladaria và bày tỏ "ngạc nhiên" vì trong cuộc họp ngày 3 tháng 5 năm 2018, các Giám Mục Ðức được yêu cầu tìm một giải pháp đồng thuận trong tinh thần hiệp thông Giáo Hội. Kết quả chưa tìm được thì có thư của Vatican.

Ðức Hồng Y Marx cho biết ngài thấy thư này có sự cần thiết phải nói chuyện thêm giữa lòng Hội Ðồng Giám Mục Ðức, trước tiên trong Hội đồng thường vụ rồi trong Ðại Hội vào mùa thu năm 2018, và cả với các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh và với chính Ðức Thánh Cha.

Ðức Hồng Y Marx là thành viên Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của Ðức Thánh Cha và là Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh gồm 8 Hồng y và 7 giáo dân có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh. (Tổng hợp 5-6-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page