Tất cả các 34 Giám Mục Chile

đã đồng loại đệ đơn từ chức

lên Ðức Thánh Cha để ngài định liệu

 

Tất cả các 34 Giám Mục Chile đã đồng loại đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha để ngài định liệu.

Roma (Vat. 18-05-2018) - Tất cả 34 Giám Mục Chile trong đó có 2 Hồng Y, đã đồng loại đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha Phanxicô để ngài định liệu.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 5 năm 2018, các Giám Mục Chile khẳng định rằng:

"Sau 3 ngày gặp gỡ Ðức Thánh Cha và nhiều giờ dành cho việc suy niệm và cầu nguyện, theo chỉ dẫn của Ngài, chúng tôi các Giám Mục Chile muốn thông báo như sau:

"Trước tiên, chúng tôi cám ơn Ðức Thánh Cha Phanxicô vì đã lắng nghe trong tình hiền phụ và sửa lỗi huynh đệ. Nhưng nhất là chúng tôi muốn xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho các nạn nhân, cho Ðức Thánh Cha, cho Dân Chúa và cho đất nước chúng tôi vì những lầm lỗi trầm trọng và những thiếu sót chúng tôi đã phạm.

"Chúng tôi cũng cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Scicluna và Cha Jordi Bertomeu vì lòng tận tụy mục vụ và bản thân của các vị, cũng như vì những cố gắng trong những tuần gần đây để tìm cách chữa lành những vết thương xã hội và Giáo Hội của đất nước chúng tôi.

"Chúng tôi cám ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can cảm của họ, mặc dù những khó khăn rất lớn về phương diện cá nhân, tinh thần, xã hội và gia đình họ đã phải đương đầu, nhiều khi kèm theo sự không được thông cảm và những tấn công của chính cộng đồng Giáo Hội. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi họ và xin họ giúp đỡ để tiếp tục tiến trước trên con đường chữa trị những vết thương, để có thể được lành.

"Thứ hai, chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả các GM chúng tôi hiện diện ở Roma, đã làm đơn xin từ chức và trao cho ÐTC để ngài tự do định liệu cho mỗi người chúng tôi.

"Chúng tôi lên đường, với ý thức rằng những ngày đối thoại chân thành này là một cột mốc trong tiến trình thay đổi sâu đậm, được Ðức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn. Trong niềm hiệp thông với Ngài, chúng tôi muốn tái lập công lý và góp phần chữa lành thiệt hại đã gây ra, để mang lại một đà tiến mới cho sứ vụ ngôn sứ của Giáo Hội tại Chile, với trung tâm luôn luôn phải ở trong Chúa Kitô.

"Chúng tôi mong ước rằng tôn nhan của Chúa tái chiếu tỏa rạng ngời trong Giáo Hội chúng ta và chúng tôi dấn thân cho việc này. Với lòng khiêm tôn và hy vọng chúng tôi xin tất cả mọ người giúp chúng tôi tiến bước trên con đường ấy.

"Theo những lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha, chúng tôi cầu xin Chúa, trong giờ phút này tuy khó khăn nhưng đầy hy vọng, Giáo Hội được Chúa và Ðức Mẹ Cát Minh bảo vệ.

Ký tên Các Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Chile ở Roma

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page