Ðức Thánh Cha viếng

đền thánh Ðức Bà Tình Yêu Thiên Chúa

 

Ðức Thánh Cha viếng đền thánh Ðức Bà Tình Yêu Thiên Chúa.

Roma (Vat. 1-05-2018) - Hôm ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018 lễ thánh Giuse Thợ, cũng là ngày đầu tháng Kính Ðức Mẹ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm đền thánh Ðức Bà Tình Yêu Thiên Chúa và chủ sự buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại đây.

Ðức Thánh Cha đã viết trên Twitter bằng 9 thứ thứ tiếng (Ý, Anh, Latinh, Pháp, Ðức, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan và A rập) như sau: "Chúng ta cử hành thánh Giuse thợ, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá con người.

Hôm nay, tại Ðền thánh Ðức Bà Tình Yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ lần Hạt Mân Côi đặc biệt cầu cho hòa bình tại Siria và trên toàn thế giới. Tôi mời gọi kéo dài lời cầu Mân Côi cho hòa bình trong suốt tháng 5 này.

Ðền thánh Ðức Bà Tình Yêu Thiên Chúa cách Roma hơn 10 cây số. Ðây không phải là nơi Ðức Mẹ hiện ra, nhưng là nơi có một bức bích họa Ðức Mẹ bồng Chúa Hài Ðồng ngồi trên ngai bên trên có hình chim Bồ Câu biểu tượng cho Chúa Thánh Thần. Ðó là lý do tên gọi của đền thánh Ðức Bà Tình Yêu Thiên Chúa. Bức bích họa này được vẽ trên một tháp canh của lâu đài Sư Tử Leoni, bị đọc trại là Leva, thuộc thế kỷ XII.

Vào tiền bán thế kỷ XVIII lâu đài đã bị phá hủy và bỏ hoang. Mùa xuân năm 1740 có một người hành hương về Roma đi lạc đường trông thấy tháp canh nên tìm đến hỏi đường. Ông bị một đàn chó dại tấn công. Nhìn thấy hình Ðức Mẹ bế Chúa Hài Nhi ông giơ tay cầu cứu: "Lậy Ðức Bà, xin thương!". Ðàn chó dừng lại ngay không tấn công ông nữa, như thể chúng vâng một mệnh lệnh nhiệm mầu nào đó. Nghe tiếng thét vài mục đồng chăn chiên gần đó chạy đến và được nghe chuyện xẩy ra. Họ chỉ đường cho ông và người hành hương ấy đi đến đâu cũng kể lại phép lạ Ðức Mẹ cứu ông khỏi bầy chó dại. Từ đó tín hữu lũ lượt kéo nhau tới hành hương và nhận được rất nhiều ơn lành.

Nhà thờ đầu tiên dâng kính Ðức Mẹ được xây năm 1745. Nhà thờ mới thứ hai được xây năm 1999.

 

Linh Tiến Khải

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page