Phái đoàn Giám Mục Ðức về Roma

để thảo luận với Tòa Thánh

 

Phái đoàn Giám Mục Ðức về Roma để thảo luận với Tòa Thánh.

Vatican (Rei 30-04-2018) - Thứ năm 3 tháng 5 năm 2018, một phái đoàn Hồng Y, Giám Mục Ðức sẽ về Roma, thảo luận với Tòa Thánh về vấn đề cho những người Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ.

Hội Ðồng Giám Mục Ðức, dưới sự lãnh đạo của Ðức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Munich, đã thông qua một chỉ nam về vấn đề cho những người Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ. Các vị dựa vào giải thích khoản giáo luật số 844, triệt 4 nói rằng "Trong trường hợp nguy tử, hoặc theo phán đoán của Giám Mục giáo phận hay Hội Ðồng Giám Mục, có sự cần thiết trầm trọng, thì các thừa tác viên Công Giáo có thể ban bí tích hợp pháp cho các tín hữu Kitô khác chưa hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, nếu họ không thể đến gặp thừa tác viên cộng đoàn của họ và nếu họ tự ý xin thừa tác viên Công Giáo, miễn là họ bày tỏ niềm tin của Công Giáo đối với các bí tích ấy và ở trong tình trạng sẵn sàng".

Chỉ nam đã được 2 phần 3 thành viên trong Hội Ðồng Giám Mục Ðức thông qua, nhưng có 7 vị đứng đầu là Ðức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục giáo phận Koeln, viết thư cho Bộ giáo lý đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của Hội Ðồng Giám Mục trong vấn đề này. Một số vị khác đã phê bình cuốn chỉ nam này, trong đó có Ðức Hồng Y Gerhard Mueller, cựu Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin.

Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 4 năm 2018, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Ðức gồm có 7 Hồng Y và Giám Mục, đứng đầu là Ðức Hồng Y Marx và Ðức Hồng Y Woelki, cùng với cha Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Hans Langendoerfer.

Về phía Tòa Thánh có Ðức Tổng Giám Mục Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin Luis Ladaria, Ðức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Ðức Ông Markus Graulich, SDB, Phó Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, Cha Hermann Geissler, Trưởng Phân Bộ đạo lý thuộc Bộ giáo lý đức tin. (Rei 30-4-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page