Thánh lễ cầu cho

Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi văn Ðọc

tại Giáo xứ Thị Nghè

 

Thánh lễ cầu cho Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi văn Ðọc tại Giáo xứ Thị Nghè.


Thánh lễ cầu cho Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi văn Ðọc tại Giáo xứ Thị Nghè.


Sàigòn (WGPSG 15-03-2018) - "Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với Ðức cố Tổng Giám Mục vì trọn đời ngài đã sống tinh thần hiệp thông với Hội Thánh trong Chúa Ba Ngôi". Cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã bắt đầu bài giảng như trên trong Thánh lễ đồng tế cầu cho linh hồn Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc vào lúc 18g00 tối thứ Tư 14 tháng 03 năm 2018 tại Nhà thờ Thị Nghè với sự tham dự của các thành phần Dân Chúa trong họ đạo.

Từ khi nghe tin Ðức Tổng Giám Mục Phaolô qua đời, ngày nào cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ cũng đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính cầu cho linh hồn Ðức Tổng Phaolô sau các Thánh lễ sáng và chiều. Và tối thứ Tư là Thánh lễ quý cha nhà xứ và các tín hữu trong họ đạo cùng hiệp dâng để cầu nguyện cho ngài.

Cha sở Phêrô đã tóm tắt tiểu sử của Ðức cố Tổng Giám Mục trước khi nhắc lại những kỷ niệm và dấu ấn của ngài. Là một chủng sinh khi Ðức cố Tổng còn làm cha giáo môn Thần học Tín lý tại Ðại chủng viện Thánh Giuse, cha sở Phêrô rất thích cách dạy rất dễ hiểu của ngài về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ðức cố Tổng rất đạo đức thánh thiện khi đặt bàn quỳ trước Thánh Giá trong phòng riêng ở Ðại Chủng viện, và sau này ở Tòa Giám mục, để có thể cầu nguyện riêng tư cùng Chúa bất cứ lúc nào. Ngài cũng lập nhà Chầu Thánh Thể ở Tòa Giám mục.

Trong thời gian bốn năm làm Tổng Giám Mục Sài Gòn, Ðức cố Tổng đã lưu lại hai dấu ấn của ngài nơi họ đạo Thị Nghè. Lần đầu là lúc làm phép tòa nhà Mục Vụ và trao Ủy nhiệm thư cho Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ niên khóa 2014-2018. Lần thứ hai ngài đến để chủ tế Thánh lễ đồng tế khánh thành nhà thờ của giáo xứ.

Cuộc sống của Ðức cố Tổng là hiệp thông trong mầu nhiệm Ba Ngôi với mọi người và cái chết của ngài là một sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài đã chết sau khi thực hiện cuộc Viếng Mộ Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - thường được gọi là visita ad limina - theo luật định và thể hiện tình hiệp thông với Ðức Thánh Cha cũng như với các Cơ quan tại trung ương của Tòa Thánh.

Cha sở Phêrô đúc kết: Nhắc lại những kỷ niệm và dấu ấn của Ðức cố Tổng để cộng đoàn có thể noi gương đạo đức thánh thiện của ngài, sống hiệp nhất yêu thương trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g50. Một số tín hữu còn nấn ná ở lại để cầu nguyện trước di ảnh của Ðức cố Tổng Phaolô.

 

Bài & ảnh: Ngọc Dung

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page