Tự sắc mới của Ðức Thánh Cha

về việc từ chức vì lý do tuổi tác

 

Tự sắc mới của Ðức Thánh Cha về việc từ chức vì lý do tuổi tác.

Vatican (Rei 15-02-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tự sắc qui định về việc từ chức vì lý do tuổi tác của các chức sắc Giáo Hội do Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm.

Tự sắc mang tựa đề "Học giã từ" (Imparare a congedarsi) được công bố hôm 15 tháng 2 năm 2018, trong đó sau phần dẫn nhập, Ðức Thánh Cha qui định rằng:

Ðiều 1 - Khi tròn 75 tuổi, các Giám Mục giáo phận và các vị tương đương, cũng như các Giám Mục Phó và Phụ tá, hoặc Giám Mục hiệu tòa với trách vụ mục vụ đặc biệt, được mời đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha. (art.1)

Ðiều 2 - Khi tròn 75 tuổi, các vị thủ lãnh cơ quan Tòa Thánh không phải là Hồng Y, các Bề trên cấp cao của giáo triều Roma và các Giám Mục thi hành các chức vụ khác thuộc Tòa Thánh, không ngưng chức ngay lập tức, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha. (art.2)

Ðiều 3. - Cũng vậy, các Ðại diện Tòa Thánh không chấm dứt nhiệm vụ ngay lập tức khi tròn 75 tuổi, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha. (art 3)

Ðiều 4. - để có hiệu lực, việc từ chức nói ở các điều trên đây phải được Ðức Giáo Hoàng chấp thuận, ngài quyết định sau khi cứu xét các hoàn cảnh cụ thể. (art 4)

Ðiều 5 - Sau khi đệ đơn từ chức, chức vụ nói ở 3 điều trên đây được coi là được gia hạn cho đến khi việc chấp nhận đơn từ chức hoặc kéo dài được thông báo cho đương sự, trong thời gian được xác định hoặc không xác định, trái với những gì được qui định trong khoản giáo luật số 189 triệt 3.

Trong phần dẫn nhập trước đó, Ðức Thánh Cha giải thích rằng nếu một vị "được yêu cầu một cách ngoại lệ tiếp tục việc phục vụ trong một thời gian dài hơn, điều này bao hàm vị ấy quảng đại từ bỏ những dự phóng mới riêng của mình. Tình trạng này không được coi là một đặc ân, một chiến thắng cá nhân, hoặc một ân huệ do việc chấp nhận sự bó buộc vì tình bạn hay vì sự gần gũi, và cũng chẳng phải là một sự thưởng công vì đã làm việc hữu hiệu. Mỗi sự gia hạn chỉ có thể hiểu vì những lý do liên hệ tới công ích của Giáo Hội".

Các qui luật trên đây được đăng trên báo "Quan sát viên Roma" và có hiệu lực từ ngày đăng trên báo này, và sau đó sẽ được đăng trên Công báo của Tòa Thánh. (Rei 15-2-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page