Ðức Thánh Cha tiếp

Tổng Tu Nghị dòng Dấu Thánh Chúa Kitô

 

Ðức Thánh Cha tiếp Tổng Tu Nghị dòng Dấu Thánh Chúa Kitô.

Vatican (Rei 10-02-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các tu sĩ dòng Dấu Thánh Chúa Kitô (Stimmatini) hăng say trong công tác mang lửa tình thương của Chúa cho các cộng đoàn tín hữu.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 10 tháng 2 năm 2018, dành cho 40 thành viên tổng tu nghị của dòng Dấu Thánh Chúa Kitô, một dòng do thánh Gaspare Bertoni thành lập năm 1816 và hiện có 390 tu sĩ đang hoạt động tại 100 nhà trên thế giới. Các thành viên tổng tu nghị đến từ 15 quốc gia.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Luca (12,49): "Tôi đến để ném lửa trên trái đất", đây là "lửa tốt lành, lửa của Chúa Giêsu, của Ðấng làm phép rửa trong Thánh Linh.. Ðó là lửa bác ái thanh tẩy tâm hồn và lan tỏa từ thập giá Chúa Kitô".

Ðức Thánh Cha khẳng định rằng: "Chứng tá yêu thương của một cộng đoàn huynh đệ của các thừa sai là lời khẳng định việc loan báo Tin Mừng, là một "sự thử lửa". Nếu trong một cộng đoàn thiếu lửa tốt, thì có lạnh lẽo, tăm tối, cô độc. Nếu có lửa bác ái huynh đệ, thì có sức nóng, có ánh sáng, và sức mạnh để tiến bước. Và các ơn gọi mới bị thu hút tham gia sứ mạng dịu dàng loan báo Tin Mừng".

Và Ðức Thánh Cha nhắn nhủ rằng "Các thừa sai dòng Dấu Thánh thân mến, anh em hãy mang lửa này tới các cộng đoàn Kitô, nơi mà đức tin của bao nhiêu người đang cần được đốt lên, tìm được sức mạnh để lan tỏa. Ðồng thời anh em hãy ra đi, đi ra ngoài, loan báo Tin Mừng cho người nghèo, những người không cảm thấy được ai yêu thương, cho những người không nhà cửa, cho người di dân, cho người trốn chạy chiến tranh. Thánh Gaspare Bertoni đã thông truyền cho anh em lòng yêu mến đối với Thánh Gia, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Vậy anh em hãy đặc biệt quan tâm tới các gia đình; cùng với các giáo dân, anh em hãy loan báo niềm vui yêu thương". (Rei 10-2-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page