Ðức Thánh Cha kêu gọi

chống bạo lực nhân danh tôn giáo

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi chống bạo lực nhân danh tôn giáo.

Vatican (Rei 2-02-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo, giáo dục và truyền thông, liên kết với nhau để chống lại nạn bạo lực nhân danh tôn giáo.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 2 tháng 2 năm 2018 dành cho 50 nhà chính trị và các vị lãnh đạo các tôn giáo tham dự hội nghị về đề tài này.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng "Tuy chúng ta cần Ðấng Tuyệt Ðối, nhưng chúng ta cần phải loại bỏ bất kỳ sự tuyệt đối hóa nào biện minh cho các hình thức bạo lực. Thực vậy, bạo lực là sự phủ nhận mọi tôn giáo chân chính. Chúng ta phải tố giác những vi phạm chống lại phẩm giá con người và các nhân quyền, vạch trần những mưu toan biện minh cho mọi hình thức oán thù nhân danh tôn giáo và lên án chúng như một chế tạo giả dối mang tính thần tượng về Thiên Chúa".

Ðức Thánh Cha cảnh giác rằng "người có tôn giáo biết rõ một trong những tội phạm thượng lớn nhất là lấy Thiên Chúa là người bảo đảm cho các tội lỗi và tội ác của mình, kêu gọi Chúa để biện minh cho tội giết người, tàn sát tập thể, biến con người thành nô lệ, bóc lột con người dưới mọi hình thức, đàn áp và bách hại các cá nhân và toàn thể các dân tộc".

Người có tôn giáo biết rằng Thiên Chúa là Ðấng Thánh và không ai có thể nại danh Chúa để thực hiện sự ác. Mỗi vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi vạch mặt bất kỳ toan tính nào nhắm lèo lái Thiên Chúa vào những mục tiêu không có liên quan gì đến Ngài và vinh quang của Ngài. Cần chứng tỏ không biết mệt mỏi rằng mỗi sự sống con người tự nó đều có tính chất thánh thiêng, đáng được tôn trọng, cảm thông, liên đới, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và khuynh hướng ý thức hệ hay chính trị".

Cũng trong diễn văn, Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng "Việc thuộc về một tôn giáo không mang thêm phẩm giá hoặc quyền bổ túc cho người theo tôn giáo ấy, cũng như việc không thuộc về một tôn giáo không tước đoạt hoặc giảm bớt phẩm giá và các quyền của họ."

"Vì thế các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các giáo chức, và các nhân viên giáo dục, đào tạo, thông tin, cần dấn thân chung với nhau để cảnh giác bất kỳ người nào bị cám dỗ vì những hình thức đồi bại của tôn giáo bị biến thái, không liên quan gì với chứng tá của một tôn giáo xứng với tên của mình.

"Ðiều này sẽ giúp những ngừơi thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa, được gặp gỡ Ngài thực sự và gặp Ðấng giải thoát khỏi mọi sợ hãi, oán thù, bạo lực, Ðấng muốn dùng óc sáng tạo và nghị lực của mỗi người để phổ biến kế hoạch yêu thương và hòa bình của ngài dành cho mỗi người". (Rei 2-2-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page