Ðức Thánh Cha tiếp

Phái đoàn Tin Lành Luther Phần Lan

 

Ðức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Phần Lan.

Vatican (Rei 25-01-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther cùng đương đầu với sự mất uy tín của Kitô giáo và làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong xã hội tục hóa.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25 tháng 1 năm 2018 dành cho phái đoàn vị lãnh đạo Tin Lành Luther Phần Lan về Roma hành hương nhân dịp lễ kính thánh Enrico bổn mạng Phần Lan, và nhân dịp Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ðây là lần thứ 36 cuộc hành hương thường niên này được thực hiện.

Lên tiếng trong dịp này Ðức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, mừng trong năm 2017 và nhận xét rằng "cuộc kỷ niệm của chúng ta được cử hành trong tinh thần khác với trước kia, vì chúng ta đã hiểu rằng cuộc Cải Cách là một lời mời gọi cùng nhau đương đầu với sự mất uy tín của Kitô giáo, một lời mời gọi mang lại một sức mạnh mới cho sự cùng nhau tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng "việc phục vụ đại kết của chúng ta, trong thời đại xã hội bị tục hóa cao độ hiện nay, hệ tại làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống, vì thách đố chung chủ yếu trong phong trào đại kết là tái khẳng định vị thế trung tâm của vấn đề Thiên Chúa, không phải một Thiên Chúa nào khác, nhưng là Vị Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta tôn nhan cụ thể của Ngài trong một người là Ðức Giêsu Thành Nazareth."

Sau cùng, nhân tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành cùng cầu xin Chúa Kitô để các Kitô hữu trên toàn thế giới có thể trở thành những dụng cụ hòa bình. Xin Chúa luôn giúp chúng ta, giữa các dân tộc chia rẽ, biết cùng nhau hoạt động như những chứng nhân và những người phục vụ tình yêu của Chúa, tình yêu chữa lành và hòa giải, thánh hóa và tôn vinh danh Chúa". (Rei 25-1-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page