Thống kê chính thức

của Giáo hội Công giáo Áo năm 2017

 

Thống kê chính thức của Giáo hội Công giáo Áo năm 2017.

Áo (SIR 09-01-2018; Vat. 10-01-2018) - Hôm ngày 09 tháng 01 năm 2018, Hội đồng Giám mục Áo đã công bố kết quả thống kê chính thức về Giáo hội tại Áo trong năm 2017. Theo kết quả này, số tín hữu Công giáo Áo trong năm 2017 không có nhiều thay đổi.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số tín hữu Công giáo Áo là 5.11 triệu, so với năm 2016 là 5.16 triệu. Nhìn chung, tại phần lớn các giáo phận, số tín hữu đều giảm nhẹ trong khi tại một vài giáo phận thì lại tăng nhẹ.

Con số 53,510 tín hữu rời bỏ Giáo hội trong năm 2017 là con số thấp nhất kể từ năm 2012. Năm 2016 có 54,669 người rời bỏ Giáo hội. Trong khi đó số người tái nhập lại Giáo hội hoặc mới gia nhập trong năm 2017 gia tăng so với năm 2016.

Số các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu ổn định trong năm 2017 với 4,315 so với 4,314 năm 2016.

Số tín hữu lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức cũng gia tăng trong khi số đám cưới cử hành tại nhà thờ và rước lễ lần đầu giảm sút.

Số linh mục giảm nhẹ, từ 3,944 năm 2015 còn 3,920 trong năm 2016, nhưng số 719 phó tế vĩnh viễn tăng so với 688 trong năm trước đó.

Vấn đề tài chính của Giáo hội tại Áo cũng ổn định với sự gia tăng doanh thu và sự cân bằng tích cực trong chi tiêu. (SIR 09/01/2018)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page