Ðức Thánh Cha cám ơn

phái đoàn Ngân Quỹ Giáo Hoàng

 

Ðức Thánh Cha cám ơn phái đoàn Ngân Quỹ Giáo Hoàng.

Vatican (SD 27-04-2017) - Sáng 27 tháng 4 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn các thành viên và quản trị viên Ngân Quỹ Giáo Hoàng đến trao cho ngài ngân khoản trợ giúp hàng năm.

Phái đoàn do Ðức Hồng Y Donald Wuerl, Tổng Giám Mục giáo phận thủ đô Washington, hướng dẫn. Ngài cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Giáo Hoàng. Cùng đi với ngài có 225 người gồm ban quản trị, các thành viên và cộng tác viên.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thế giới ngày nay thường bị bạo lực và sự tham lam cũng như sự dửng dưng ảnh hưởng, thế giới ấy rất cần chứng tá sứ điệp hy vọng của chúng ta nơi sức mạnh cứu độ hòa giải của tình yêu Thiên Chúa.

Trong viễn tượng đó, Ðức Thánh Cha cám ơn các thành viên Ngân Quỹ Giáo hoàng vì sự giúp đỡ dành cho những nỗ lực của Giáo Hội trong việc công bố sứ điệp hy vọng cho đến tận bờ cõi trái đất và làm việc để thăng tiến sự tiến bộ tinh thần và vật chất nơi các anh chị em trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang trên đường phát triển.

Ngân Quỹ Giáo Hoàng do Ðức cố Hồng Y John Kroll Tổng Giám Mục giáo phận Philadelphia thành lập năm 1993 và có trụ sở tại thành phố này. Hàng năm tổ chức này vẫn cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu, trong đó cũng có một số người Việt Nam. Ngoài ra Quỹ cũng tài trợ cho việc xây cất nhà thờ, chủng viện, trường học, nhà thương hoặc các dự án săn sóc người nghèo trên thế giới. (SD 27-4-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page