Chúa Thánh Thần ban tự do

chứ không phải sự thỏa hiệp

cũng không phải sự cứng nhắc

 

Chúa Thánh Thần ban tự do, chứ không phải sự thỏa hiệp, cũng không phải sự cứng nhắc.

Vatican (Vat. 24-04-2017) - Ðừng quên rằng, đức tin của chúng ta là một đức tin rất cụ thể. Ðức tin ấy không có nghĩa là thỏa hiệp, cũng không có nghĩa là những ý tưởng. Ðức tin ấy là ơn sủng, là sự tự do mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục loan báo Tin Mừng. Ðức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng thứ hai 24 tháng 4 năm 2017 tại nhà nguyện Marta.

Cần một đức tin cụ thể

Nhiều lúc chúng ta quên rằng đức tin của chúng ta là một đức tin thật cụ thể. Ðó là tin vào Ngôi Lời Thiên Chúa trở nên người phàm. Ðây không phải là ý tưởng, mà chính Ngài là Thiên Chúa và là một con người bằng xương bằng thịt. Và khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng những điều hết sức cụ thể: "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất. Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô là Con Một Ðức Chúa Cha, bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Ðức Maria Ðồng Trinh. Người chịu nạn, chịu đóng đinh, chịu chết, và ngày thứ ba Người sống lại...". Tất cả những điều ấy đều hết sức cụ thể.

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta không nói rằng: "Tôi tin rằng tôi phải làm điều này, tôi phải làm điều kia, tôi phải làm điều nọ..." Không! Ðức tin không phải là những thỏa hiệp, cũng không phải là những lý tưởng này nọ. Ðức tin rất cụ thể. Sự cụ thể của đức tin mở ra cánh cửa dẫn đến sự chân thật, dẫn đến các mối phúc thật, dẫn đến chứng nhân là các vị tử đạo.

Dễ bị mắc kẹt trong các chủ nghĩa

Nhiều khi chúng ta bị mắc kẹt trong một thứ chủ nghĩa duy lý duy tâm lý. Không chỉ có thế, còn có nhiều thứ chủ nghĩa khác, như chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa Khai Sáng. Và nhiều lần đã xảy ra như thế trong lịch sử Giáo Hội. Có những loại thần học nói về những điều như: có thể điều này và không thể điều kia, hoặc là, có thể đến mức độ này mức độ nọ.

Khi làm như thế, người ta lãng quên sức mạnh và sự tự do đến từ Thần Khí, người ta quên đi sức mạnh tái sinh mà Thánh Thần ban cho chúng ta để giải phóng chúng ta, người ta quên đi các mối phúc thật mà Chúa Giêsu Kitô công bố.

Tự do của Thần Khí

Gió muốn thổi đâu thì thổi, người ta nghe thấy tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và thổi đi đâu. Ðó là con đường của những ai được tái sinh trong Thần Khí: nghe được tiếng gọi, đi theo tiếng ấy, đi theo Thần Khí mà không ngừng nghỉ và không biết điểm dừng. Ðó là việc chọn lựa vì một đức tin cụ thể và vì được tái sinh trong Thần Khí.

Xin cho chúng ta nhận được Thần Khí của Ðấng Phục Sinh, để chúng ta vững bước trên đường, không với sự thỏa hiệp, cũng không cứng nhắc, nhưng với hành trang là ơn tự do đến từ Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là Thiên Chúa đã trở nên người phàm.

 

Tứ Quyết, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page