Phái đoàn của Ðức Tổng giám mục Joseph Kurtz

nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

thăm Học viện Công giáo Việt Nam

 

Phái đoàn của Ðức Tổng giám mục Joseph Kurtz, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, thăm Học viện Công giáo Việt Nam.


Phái đoàn của Ðức Tổng giám mục Joseph Kurtz, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, thăm Học viện Công giáo Việt Nam.


Sàigòn (WHÐ 30-01-2017) - Chiều 25 tháng 1 năm 2017 Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) đã hân hạnh đón tiếp phái đoàn của Ðức Tổng giám mục Joseph Kurtz - Tổng giáo phận Louisville, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2013-2016). Cuộc viếng thăm này trong chương trình nhiệm kỳ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ của ngài. Cùng đi với Ðức Tổng giám mục có Ðức ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Linh mục Antôn Ngô Ðình Chính, Phó Chủ tịch Liên đoàn; hai giáo dân là anh Giuse Công Nguyễn và chị Têrêsa Lương Thanh Vân.

Về phía Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) có Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN); Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam (HÐGMVN), thành Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN); Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Giáo sư Anh Ngữ; Soeur Maria Nguyễn Thị Tường Oanh, Giáo sư Tín Lý; Ban Thư ký gồm Linh mục Ðaminh Quách Duy Hợp, Soeur Maria Trịnh Thị Hồng Sáng và Soeur Maria Hoàng Thị Minh Trí.

Ðức cha Giuse Viện trưởng đã trình bày những nét chính yếu về Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN): tiến trình hình thành, ban giảng huấn, chương trình, điều kiện ghi danh, thành phần sinh viên năm học 2016-2017. Ngoài ra, Ðức cha Giuse cũng nêu lên những khó khăn mà Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) đang phải đối diện trong giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là vấn đề tài chánh và cơ sở vật chất. Hiện nay Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) chưa có cơ sở riêng nên Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã cho phép Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) sử dụng tạm tầng 5 của toà nhà Văn phòng Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Ðức cha Viện trưởng cũng kêu gọi sự hỗ trợ trong chương trình giảng dạy Anh ngữ cho sinh viên và xây dựng thư viện cho Học viện.

Ðức Tổng giám mục Kurtz và các thành viên của đoàn đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến mục đích của Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN), ứng viên của Học viện, cách thức để hỗ trợ cho chương trình Anh ngữ, cũng như hỗ trợ xây dựng thư viện... Ðức Tổng giám mục Kurtz và Ðức Ông Giuse hứa sẽ trình bày những nhu cầu của Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) trước Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng như trước Liên đoàn Công giáo Việt Nam.

Ðức Tổng giám mục Kurtz đã thay mặt phái đoàn chúc mừng năm mới đến Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) và đặc biệt mừng tuổi các thành viên có mặt. Sau buổi họp mặt, các thành viên đã dùng bữa ăn agape với Vị Ðại diện Toà Thánh, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli cùng với hai Ðức giám mục của Tổng giáo phận Sài Gòn: Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và Ðức giám mục phụ tá Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.

 

Sr. Hồng Sáng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page