Ðức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu

hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa

 

Kinh Truyền Tin ngày 8-12-2016: Ðức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa.

Vatican (SD 8-12-2016) - Trong buổi đọc kinh Truyền Tin với gần 20 ngàn tín hữu trưa ngày 8 tháng 12 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa.

Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha đã quảng diễn những ý tưởng chính trong hai bài đọc của ngày lễ: trước hết là đoạn sách Sáng Thế nói về thái độ bất tuân phục của con người đối với Thiên Chúa, thích theo ý riêng hơn là tuân theo ý Chúa. Tiếp đến là đoạn Tin Mừng nói về lời thưa "Xin Vâng" của Mẹ Maria, qua đó Thiên Chúa đã nhập thể làm người, chia sẻ hoàn toàn thân phận của phàm nhân ngoại trừ tội lỗi.

Ðức Thánh Cha nói: "Ðức Maria đã đáp lại đề nghị của Thiên Chúa và thưa với sứ thần "Này tôi là tôi tớ Chúa" (v.38). Mẹ không nói: "Lần này tôi sẽ thi hành ý Chúa, tôi sẵn sàng, rồi sẽ tính sau..". Lời thưa 'xin vâng' của Mẹ hoàn toàn, vô điều kiện... Ðó là lời xin vâng quan trọng nhất trong lịch sử, lời xin vâng khiêm tốn lật đổ lời phủ nhận kiêu hãnh thời nguyên thủy, lời xin vang chữa lành sự bất tuân phục, lời xin vâng sẵn sàng đảo ngược sự ích kỷ của tội lỗi".

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "mỗi người chúng ta cũng có một lịch sử cứu độ với những vâng phục và bất tuân đối với Thiên Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta là những chuyên gia về sự vâng phục nửa chừng: chúng ta giỏi làm bộ không hiểu rõ điều Chúa muốn và điều mà lương tâm nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng tinh ranh, không thưa "không" thẳng thừng với Chúa, nhưng chúng ta nói: "Con không có thể", "hôm nay không được, thôi để ngày mai!! ngày mai con sẽ làm điều thiện, sẽ cầu nguyện.. Nhưng làm như thế là chúng ta khép cửa đối với điều thiện và sự ác lợi dụng thái độ như thế của chúng ta".

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi lời thưa xin vâng đối với Thiên Chúa sinh ra những lịch sử cứu độ cho chúng ta và cho tha nhân. Trong hành trình mùa vọng này, Thiên Chúa muốn viếng thăm chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta, qua đó chúng ta nói với Chúa: "Con tin nơi Chúa, con hy vọng nơi Chúa, con yêu mến Chúa; xin ý muốn thiện hảo của Chúa được thể hiện nơi con".

Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh Cha chào thăm nhiều phái đoàn hành hương và loan báo chương trình hoạt động ban chiều của ngài: ngài đến cầu nguyện và đặt vòng hoa tại tượng đài Ðức Mẹ Vô nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha. Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với ngài trong cử chỉ này để biểu lộ lòng sùng mộ con thảo đối với Mẹ Thiên Quốc.

Tượng đài Ðức Mẹ Vô Nhiễm trước trụ sở Bộ truyền giáo được Ðức Chân phước Giáo Hoàng Piô 9 khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cột cao 11,81 mét trên đó có tượng Ðức Mẹ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.

Trước đó vào ban sáng, nhiều hội đoàn và tổ chức cũng đã đến kính viếng và đặt vòng hoa tại chân cột tượng Ðức Mẹ. (SD 8-12-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page