Ðức Thánh Cha tiếp kiến

7 ngàn người trẻ Italia phục vụ dân sự

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 7 ngàn người trẻ Italia phục vụ dân sự.

Vatican (SD 26-11-2016) - Trong buổi tiếp kiến sáng 26 tháng 11 năm 2016, dành cho 7 ngàn thanh niên Italia đang thi hành nghĩa vụ dân sự, Ðức Thánh Cha Phanxicô đề cao việc phục vụ thiện nguyện, và khuyến khích các bạn trẻ phục vụ những người yếu thế.

Các bạn trẻ này từ chối nghĩa vụ quân sự, và theo luật, họ thi hành nghĩa vụ dân sự thay thế vào. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có bộ trưởng và ị thứ trưởng của Bộ Lao Ðộng và nhiều quan chức khác của Italia.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "sự nhưng không trong việc thiện nguyện, dù chỉ trong một thời kỳ nhất định, cũng là một điều phong phú không những cho xã hội, nhưng cho cả những người được hưởng các việc thiện nguyện ấy, và cho chính bản các bạn và sự trưởng thành của các bạn".

Ðức Thánh Cha nhắc đến những hoạt động của các bạn trẻ giúp đỡ những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người di dân và tị nạn, những người đang xin được cứu giúp và hội nhập vào xã hội. Italia dấn thân một cách đáng khen ngợi trong hoạt động này. Ngoài ra những người thi hành nghĩa vụ dân sự cũng giúp sỡ các trẻ em, những người tàn tật và bị gạt ra ngoài lề xã hội, hoặc trợ giúp các nạn nhân động đất như trong những tháng gần đây.

Sau cùng Ðức Thánh Cha cám ơn các tổ chức chính quyền vì đã hỗ trợ những ngừơi trẻ dấn thân trong việc phục vụ thiện nguyện, và ngài xin chính quyền ngày càng cổ võ tinh thần liên đới trong dân chúng". (SD 26-11-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page