Soạn tài liệu chuẩn bị

Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thứ 15

 

Soạn tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thứ 15.

Vatican (Vat. 23-11-2016) - Công trình chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thứ 15 về giới trẻ đã được bắt đầu.

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2016, 15 Hồng Y và Giám Mục thành viên Hội đồng Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã nhóm khóa họp thứ 2 tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Hội Ðồng Giám Mục cùng với sự điều hợp của Ðức Hồng Y Tổng thư ký Lorenzo Baldisseri.

Chủ đề của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thứ 15 là "Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi".

3 vị Hồng Y Tổng trưởng các Bộ có liên hệ tới đề tài này cũng được mời tham dự khóa họp, đó là Bộ các dòng tu, Bộ giáo sĩ và Bộ giáo dân, gia đình và sự sống.

Các tham dự viên đã cứu xét dự thảo Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thứ 15 do Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục soạn ra với sự cộng tác của các chuyên gia về đề tài. Các Hồng Y, Giám Mục thành viên đã đánh giá cao dự thảo văn kiện và đưa ra những đề nghị để cải tiến.

Văn kiện chuẩn bị có kèm theo một bản câu hỏi để gửi đến các Hội Ðồng Giám Mục, các Công nghị của các Giáo Hội Công Giáo đông phương tự quản, và các cơ quan khác theo luật được tham khảo ý kiến, cũng như các giáo phận và các tổ chức khác của Giáo Hội.

Sau đó, các tham dự viên đã chia thành nhóm nhỏ tùy theo đại lục để soạn những câu hỏi chuyên biệt liên quan đến giới trẻ trong các bối cảnh văn hóa và địa lý khác nhau. Các đề nghị và câu hỏi được thu thập và đưa vào trong Văn kiện cơ bản được mọi người đồng thanh chấp thuận.

Sau cùng, các thành viên của Hội đồng đã cứu xét việc duyệt lại phương thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám Mục. Về vấn đề này Ðức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã tường trình về công việc mà Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục đang thi hành với sự cộng tác của các chuyên gia để duyệt lại qui luật Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Sau đó đã có phần trao đổi ý kiến.

Cuối khóa họp, Ðức Thánh Cha đã cám ơn các tham dự viên vì sự đóng góp của các vị cũng như vì tinh thần huynh đệ hiệp thông trong khóa họp.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page