Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Thượng Phụ Giáo Hội Assiri Ðông Phương

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Thượng Phụ Giáo Hội Assiri Ðông Phương.

Vatican (SD 17-11-2016) - Sáng 17 tháng 11 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Ðức Thượng Phụ Mar Gewargis III, Giáo Chủ Giáo Hội Assiri Ðông Phương, cùng với đoàn tùy tùng.

Ðức Thượng Phụ sinh tại Irak, năm nay 75 tuổi (1941) và được bầu làm Thượng Phụ hồi năm 2015 và có tòa tại thủ đô Baghdad. Giáo Hội Assiri Ðông Phương cổ kính, tiền công đồng chung Calcedonia, chỉ công nhận 2 công đồng chung đầu tiên. Trước kia Giáo Hội này được gọi là Giáo Hội Nestorio, mang tên Ðức Nestorio (381-451), làm Thượng Phụ thành Constantinople (428-431) bị công đồng chung Ephêsô năm 431 lên án vì chủ trương Chúa Giêsu có 2 ngôi vị vì có hai bản tính Thiên Chúa và loài người. Giáo Hội này hiện có số tín hữu được ước lượng từ 120 đến 500 ngàn người ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Ðông, Hoa Kỳ và Australia.

Trong lời chào mừng Ðức Thượng Phụ, Ðức Thánh Cha nhắc đến con đường khổ giá của các tín hữu Kitô ở Trung Ðông, đặc biệt tại Irak. Ngài nói: "Các anh chị em ấy là những mẫu gương nhắn nhủ chúng ta hãy trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận thánh giá của Chúa và tín thác nơi tình thương của Ngài. Họ chỉ cho chúng ta thấy nơi trung tâm niềm tin của chúng ta luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ðấng mời gọi chung ta, kể cả trong những nghịch cảnh, không bao giờ mệt mỏi trong việc sống sứ điệp tình thương, hòa giải và tha thứ của Chúa. Ðó là điều chúng ta học nơi các vị tử đạo và những người vẫn trung thành với Chúa, dù có phải hy sinh tính mạng, và cùng với Chúa, họ chiến thắng sự ác bằng sự thiện".

Sau cùng Ðức Thánh Cha nhiệt liệt cầu mong Ủy ban chung đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Assiri Ðông Phương có thể giúp san bằng con đường dẫn đến mục tiêu là chúng ta có thể cử hành Hy Tế của chúa nơi cùng một bàn thờ, là dấu chỉ tuyệt vời về sự hiệp thông Giáo Hội được hoàn toàn tái lập".

Ðức Thánh Cha đã tiếp Ðức Thượng Phụ Gewargis III lúc 9 giờ rưỡi sáng. Sau khi hội kiến với Ðức Thánh Cha, Ðức Thượng Phụ đã giới thiệu đoàn tùy tùng, đọc diễn văn và có cuộc trao đổi quà tặng, trước khi Ðức Thượng phụ vào nhà nguyện Mẹ Ðấng Cứu Chuộc trong dinh tông tòa để cầu nguyện. (SD 17-11-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page