Ðức Thánh Cha tiếp kiến

2 ngàn tín hữu Hòa Lan

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 2 ngàn tín hữu Hòa Lan.

Vatican (SD 15-11-2016) - Sáng 15 tháng 11 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 2 ngàn tín hữu thuộc đoàn hành hương chung của tất cả 7 giáo phận tại Hòa Lan. Ngài khích lệ các tín hữu xưng tội để đón nhận lòng thương xót của Chúa và trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa.

Ðoàn tín hữu Hòa Lan đã tham dự thánh lễ do các Giám Mục và Linh Mục cử hành lúc 11 giờ tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Cuối lễ Ðức Thánh Cha đã đến chào thăm đoàn.

Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao lòng thương xót của Chúa, Ðức Thánh Cha nói: "Phép giải tội là nơi ta nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tại đây bắt đầu sự biến đổi mỗi người chúng ta và cải tổ đời sống Giáo Hội. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy cởi mở tâm hồn và để cho lòng thương xót của Chúa uốn nắn. Như thế anh chị em trở thành dụng cụ của lòng thương xót.

Ðức Thánh Cha giải thích rằng: "Ðược Chúa Cha từ bi là Ðấng luôn ban ơn tha thứ cho chúng ta, ấp ủ, Anh chị em sẽ có khả năng làm chứng về tình thương của Chúa trong đời sống thường nhật. Con người ngày nay đang khao khát Thiên Chúa, lòng từ nhân và tình thương của Ngài. Cả anh chị em, trong tư cách là những máng chuyển lòng thương xót, anh chị em có thể góp phần làm dịu bớt cơn khát này và giúp bao nhiêu người tái khám phá Chúa Kitô là Ðấng Cứu Ðộ và Cứu Chuộc nhân loại". (SD 15-11-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page